Historické kalendárium

pro týden od 25. do 31. května

25. května 2004

Dne 25. května biskup F. Lobkowicz posvětil základní kámen nového kostela v Ostravě-Zábřehu. Kostel svatého Ducha byl vybudován podle projektu architekta Marka Štěpána v letech 2004–2007 nákladem 55 mil. Kč. Vlastní chrám na eliptickém půdorysu je doplněn samostatně stojící železobetonovou věží a vytváří přirozenou a důstojnou dominantu této části města.

26. května 1945

První poválečné volby do Ústavodárného Národního shromáždění se konaly 26. května 1945. Vyhrála je Komunistická strana Československa, které dalo v Ostravě svůj hlas 43,1 % voličů.  Jako druhá skončila Československá strana národně socialistická (22.5 % hlasů). Až třetí se umístila Československá sociální demokracie (21,4 % hlasů), přestože před válkou na Ostravsku jednoznačně dominovala. 

28. května 1997

Za účasti primátora města Ostravy Evžena Tošenovského byla 28. 5. 1997 slavnostně otevřena rekonstruovaná budova Archivu města Ostravy s novou přístavbou umožňující uložení 10 km archiválií. Celá stavba, jejíž náklady byly vyčísleny na 78 mil. Kč, byla financována z městského rozpočtu. 

Foto: Kostel svatého Ducha během výstavby v roce 2006. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy