Historické kalendárium

pro týden od 18. do 24. května

19. května 1902

Kříž hlavní kostelní věže nového římskokatolického kostela v Michálkovicích byl posvěcen 19. května 1902. Slavnosti se účastnili téměř všichni místní občané v čele se starostou a členy obecního zastupitelstva, místní spolky, školní děti atd. Obřad vedl polskoostravský farář Jan Bitta. Stavba kostela byla zahájena 24. května 1901 a jeho kolaudace se konala 24. listopadu 1902. Kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen 7. ledna 1903. Stavbu provedla firma Mainx a Popp z Moravské Ostravy.

21. května 1998

Z překladiště v Čierne nad Tisou vyjela 21. 5. 1998 poslední ucelená vlaková souprava s prachovou rudou pro aglomeraci Vítkovice, a. s. Byla to předzvěst ukončení prvovýroby železa ve Vítkovicích po 162 letech. K poslednímu červenci bylo naplánováno ukončení výroby na vysoké peci číslo čtyři, koksárenské baterii číslo pět a aglomeraci pro úpravu rudy. Zásoba prachové rudy pro výrobu aglomerátu používaného k výrobě surové železa byla dostatečná do konce provozu všech vysokých pecí ve Vítkovicích. Poslední odpich na vysoké peci číslo jedna proběhl 27. září 1998. 

22. května 1935

Dne 22. 5. 1935 se v Hrabové narodil dirigent a hudební pedagog Jaroslav Opěla (zemřel 25. června 2016 v Mnichově). Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně obor dirigování u prof. Bohumila Bakaly. Po absolutoriu v roce 1958 se stal dirigentem Filharmonie pracujících v Gotwaldově (Zlín). V roce 1966 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde se jeho novým domovem stal Mnichov. V roce 1968 se Jaroslav Opěla stal laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže Akademie Santa Cecilia v Římě a absolvoval mistrovské kurzy u svého patrona Rafaela Kubelíka a Franca Ferrary. V letech 1971–1972 byl šéfem Národního symfonického orchestru v Soulu. Od roku 1986 byl jmenován docentem na Vysoké škole hudební v Mnichově, kde vedl vysokoškolský orchestr. V letech 1992–2000 byl ředitelem Bavorského rozhlasového orchestru v Mnichově. Byl nositelem titulu „čestný dirigent“. 

Fota: 

1) Římskokatolický kostel v Michálkovicích.

2) Aglomerace v 80. letech 20. století. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy