Historické kalendárium

pro týden od 11. do 17. května

12. května 1904

Dne 12. 5, 1904 se v Zastávce u Brna narodil hutní technik a manažer Jaroslav Jičinský (zemřel 5. října 1984 v Praze). Od roku 1928 pracoval v různých funkcích v Třineckých železárnách, od roku 1935 jako jejich ředitel. Po obsazení Těšínska přijal místo technického ředitele Pražské železářské společnosti v Praze. V listopadu 1945 byl povolán do funkce technického ředitele a v roce 1948 generálního ředitele organizace Čs. hutě. Zasloužil se o modernizaci a intenzifikaci vysokopecní výroby, výstavbu aglomerací, zvláště na Ostravsku. V listopadu 1952 byl zatčen a odsouzen pro „sabotáž čs. hospodářství“. V říjnu 1958 byl rozsudek zrušen a Jaroslav Jičínský byl zcela rehabilitován. Pocházel z rodiny skvělých odborníků v oblasti hornictví a hutnictví. Děd Vilém Jičínský (1832– 1902) byl nejpřednějším montanistou v ostravsko-karvinském revíru v 2. polovině 19. století, jeho otec Jaroslav Jičínský (1870–1959) se po působení na Ostravsku stal ředitelem Rosické báňské společnosti, od roku 1936 pak smluvním profesorem Vysoké školy báňské v Příbrami. 

12. května 1965

Sovětský vojenský letec a kosmonaut Alexej Archipovič Leonov, první člověk, který 18. března 1965 vystoupil do volného kosmického prostoru, navštívil 12. května 1965 Ostravu. Po slavnostním přivítání navštívil Důl Hlubina, kde se zdravil s havíři, od předáka Vincenta Mikla obdržel darem hornický kahanec a malý důlní vozík, ředitel OKD Jaroslav Miska je pak obdaroval hornickým špičákem – kylofem. Následovala prohlídka několika provozů Nové huti Klementa Gotwalda. Na zdejším aktivu komunistů pak popisoval své zážitky při vstupu do vesmíru, přítomní měli možnost vidět filmové záběry pořízené při výstupu a návratu na vesmírnou loď Voschod 2. Ještě tentýž den večer navštívil také Bílovec. 

13. května 1993

Nová čítárna novin a časopisů Knihovny města Ostravy zahájila provoz 13. 5. 1993 v budově bývalého podniku Obnova u mostu Miloše Sýkory. K dispozici bylo čtenářům 12 titulů denního tisku a 35 titulů populárních časopisů. Otevření čítárny bylo reakcí knihovny na situaci, kdy se po zvýšení cen tisku zvýšil nápor čtenářů na knihovnu. Knihovna města Ostravy získala objekt na počátku 90. let 20. století, v roce 1997 se sem přestěhovala ze svého původního sídla v části budovy České spořitelny na náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde se dnes nachází radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.    

Foto:

Nová svoboda 13. 5. 1965 

Zpracoval: Archiv města Ostravy