Historické kalendárium

pro týden od 4. do 10. května

6. května 1897

Dne 6. 5. 1897 se v Brušperku (okr. Frýdek-Místek) narodil Alois Červenka, pedagog, historik, archivář a přednosta Zemské školní rady v Ostravě. V letech 1931–1942 vyučoval na gymnáziu v Moravské Ostravě. V roce 1936 byl jmenován členem ostravské archivní a muzejní rady. V době nacistické okupace působil v odboji ve skupině Hnutí za svobodu a v ilegální Slezské národní radě. Po osvobození v roce 1945 byl jmenován archivářem města Ostravy a zástupcem přednosty muzea. Přijal též funkci předsedy expozitury Zemské školní rady v Ostravě a po jejím zrušení a vytvoření Krajského národního výboru v roce 1949 se stal předsedou jeho školského, osvětového a tělovýchovného referátu. Po únorovém převratu byl z vedoucí funkce odvolán. Věnoval se historické problematice Ostravy a Ostravska. Zemřel 2. 7. 1961 ve Štítech (okr. Šumperk). 

6. května 1998

Za pomoci ocelových lan a těžké techniky byla 6. května 1998 stržena k zemi jedna z dominant kdysi hornické Ostravy, těžní věž dolu Zárubek ve Slezské Ostravě. První kutací práce zde probíhaly od roku 1843. Do roku 1914 důl nesl název Hermenegild. Po ukončení těžby byly k dolu přičleněny nedaleké jámy Vilém a Jakub. V roce měl název 1926 důl Alexander a v roce 1954 důl Jan Maria. Slučování dolů pokračovalo v roce 1967 sloučením dolů Zárubek a Petr Bezruč v jeden podnik s názvem Důl Ostrava (důl Zárubek se stal Závodem 2). V roce 1987 byl sloučením dolů Ostrava a Hlubina završen slučovací proces v důlním poli jámy Zárubek. Těžba v dole Zárubek probíhala v letech 1862–1990, největší hloubka jeho důlních děl činila 970 m. V důsledku požáru byla v dubnu 1990 těžba uhlí zcela ukončena a následně začala postupná likvidace dolu. 

10. května 2002

Po několikaměsíční rekonstrukci byl 10. 5. 2002 oficiálně otevřen Husův sad. Rekonstrukce probíhala po etapách od června 2001, zahrnovala odstranění nezdravých stromů a keřů, jejich nahrazení novou výsadbou, úpravu a osev travnatých ploch, vybudování chodníků v upravených trasách. Uprostřed parku vznikla fontána obklopená posedovými zídkami. V rámci rekonstrukce byly demolovány nefunkční veřejné záchodky, instalováno nové osvětlení a oplocení parku. U ulice Českobratské došlo k odstranění mobilních stánků, zachovány byly pouze zděné v soukromém vlastnictví. První etapa skončila v prosinci 2001, na jaře pokračovala vybudováním dětského hřiště dokončeného počátkem května 2002. Krátce před oficiálním otevřením zde byla slavnostně odhalena socha Mariuse Kotrby s názvem „Socha pro Ostravu k novému tisíciletí“. Celkové náklady proměny Husova sadu činily téměř 17 milionů korun.

Fotografie: 

1) Alois Červenka

2) Demolice těžní věže dolu Zárubek

3) Rekonstrukce Husova sadu-září 2001 

Zpracoval: Archiv města Ostravy