Historické kalendárium

pro týden od 27. dubna do 3. května

27. dubna 1800

se v Kociánově u Loučné nad Desnou narodil podnikatel, průmyslník Franz Klein (zemřel 29. srpna 1855 v Zybrzydowicích v Polsku). Svou podnikatelskou činnost na severní Moravě a ve Slezsku zahájil v roce 1822 stavbou silnic na Frýdecku, Místecku, později Opavsku, Bruntálsku a Krnovsku. V roce 1836 se podílel na stavbě několika úseků Severní dráhy Ferdinandovy, železnice ze Svinova do Opavy a dalších drah. Svých podnikatelských úspěchů dosahoval především tím, že své zakázky prováděl kvalitně a díky nasazení velkého množství dělníků i rychle. V roce 1844 Franz Klein se svými bratry odkoupil železárny v Sobotíně a provedl jejich modernizaci, takže se v polovině 19. století staly jedněmi z nejmodernějších moravských železáren. V souvislosti s potřebou zásobovat železárny uhlím a koksem zahájil v roce 1849 výstavbu dolů František v Přívoze a Albert a Hubert v Hrušově. Další podnikatelské aktivity rodiny Kleinů směřovaly do Štěpánova u Olomouce, Kladna, Loučné nad Desnou, Lovosic, Prahy a župy Temešvár v Rumunsku. 

27. dubna 1929

bylo stavebním úřadem města Moravské Ostravy vydáno povolení k užívání budovy ředitelství Báňské a hutní společnosti. Budova byla postavena v letech 1928–1929 podle návrhu architekta Jaroslava Stockara-Bernkopfa. Čtyř a pětipatrová stavba na půdorysu U je na průčelí vyzdobena reliéfy z hornického života a čtyřmi bronzovými sochami od Josefa Kubíčka, znázorňující horníka, hutníka, koksaře a důlního tesaře. Novostavbě bylo přiděleno číslo popisné 635 po dříve zbořené budově. V současnosti zde sídlí odbor dopravně správních činností magistrátu města Ostravy. 

2. května 1996

došlo v areálu bývalého dřeviště a. s. OKD Salma k výbuchu metanu. Příčinou bylo nahromadění důlního plynu v části nezasypané jámy Hugo. Vlastní výbuch se kanálem v délce 10,6 m přenesl do suterénních prostor bývalých hlavních důlních ventilátorů, kde byla zřízena kantýna pro zaměstnance společnosti ZAM s. r. o. Ostrava. Budova byla následkem výbuchu silně zdevastována. Jedna osoba zahynula, devět lidí bylo zraněno, z toho 4 těžce.        

Zpracoval: Archiv města Ostravy