Historické kalendárium

pro týden od 20. do 26. dubna

20. duben 1903

Slavný český básník Jaroslav Vrchlický, který byl již od soboty 18. dubna 1903 na návštěvě v Moravské Ostravě, kde před zaplněným sálem Národního domu přednášel o díle Jana Nerudy, navštívil v pondělí 20. dubna dopoledne české Matiční gymnázium. Poté zavítal do Mostní ulice (dnešní ulice 28. října, úsek mezi Masarykovým náměstím a mostem Miloše Sýkory) a prohlédl si místo, kde jeho matka Marie Frídová provozovala počátkem 70. let 19. století obchod s moukou a kroupami. Vrchlického otec Jakub Jan Frída měl totiž ve stejné době pronajat parní mlýn v Mlýnské ulici. Protože se jim však v podnikání nevedlo, Ostravu už po krátké době opustili. Po zhlédnutí míst spojených s jeho mládím navštívil Vrchlický ještě Vítkovické železárny a téhož dne odpoledne odjel do Nového Jičína. 

24. duben 2004

V Hornickém muzeu OKD (dnes Landek Park) bylo ve čtvrtek 24. dubna 2004 otevřeno Lanové centrum Proud s kapacitou 70 osob pro dospělé a děti od šesti let, které nabízelo řadu individuálních i týmových překážek. Centrum přispívalo k atraktivitě Hornického muzea, i když překážky zde nebyly zavěšeny na stromech, nýbrž pouze na kůlech. K ukončení činnosti došlo v roce 2009 poté, co se tehdejší majitel areálu a provozovatel muzea, společnost OKD, rozhodl vybudovat na tomto místě hotel. Tento záměr ovšem posléze realizován nebyl a již v následujícím roce získala celý areál muzea společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

25. duben 1977

V pondělí 25. dubna 1977 zemřel v domově důchodců v Ostravě-Porubě Josef Lampa, předválečný člen Komunistické strany Československa, který se stal 2. května 1945 prvním předsedou prozatímního národního výboru v Ostravě. Město řídil krátce, jen první tři týdny po osvobození, kdy však musel řešit množství naléhavých úkolů spojených se zásobováním potravinami, zajištěním veřejné bezpečnosti a dodávkami vody, plynu a elektřiny. Jeho předsednická funkce byla ovšem od samého počátku brána jako určité provizorium a již 22. května 1945 ho vystřídal jeho stranický kolega Josef Kotas. Lampa poté zastával řadu funkcí v městském i krajském stranickém aparátu, vedl politickou školu Eduarda Urxe v Radvanicích a výrazně se angažoval v boji proti alkoholismu. 

Foto:

Ostrava_Mostni_ulice.jpg

Takto vypadala Mostní ulice v době návštěvy Jaroslava Vrchlického v Ostravě. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy