Historické kalendárium

pro týden od 13. do 19. dubna

13. duben 1947

Dne 13. dubna 1947 byla v Hasičském domě na náměstí Republiky v Moravské Ostravě zahájena letecká výstava, kterou pod záštitou ostravského národního výboru uspořádal Ostravský aeroklub. Návštěvníci mohli shlédnout nejen početné modely letadel, kluzáků a větroňů z produkce USA, SSSR a Velké Británie, ale také moderní letecké motory, draky letounů a různé palubní přístroje, sloužící k řízení a navigaci.

14. duben 1919
Na svém zasedání v pondělí 14. dubna 1919 schválila správní komise města Moravské Ostravy vypsání soutěže na stavbu krematoria. Reagovala na vydání zákona č. 180/1919 Sb. o fakultativním pohřbívání ohněm z 1. dubna téhož roku, neboť doposud nebylo na základě stále platné rakouské legislativy pohřbívání žehem možné. Tato první architektonická soutěž byla však neúspěšná, neboť žádný z devíti zaslaných návrhů porotu neuspokojil a všechny byly vyhodnoceny jako příliš nákladné. 

19. duben 1948

V pondělí 19. dubna 1948 bylo prvním letem slavnostně zahájeno letecké spojení Ostravy a Brna. Dopravu zajišťoval letoun značky Siebel (stroj původně německý, jenž se však po 2. světové válce vyráběl v různých modifikacích také v ČSR) s dvoučlennou posádkou, který nabízel místa pro devět cestujících. Zdolání této poměrně krátké trasy trvalo zhruba 35 minut, přičemž linka měla z Ostravy a z Brna létat dvakrát denně. Deník Nová svoboda k tomu poznamenal: „Tak linka tu je. Teď jde jen o to, aby byla řádně využita… Pražská linka byla v březnu využita jen na 38 procent. A přitom se nedá srovnávat cesta letadlem s cestou autem nebo dokonce vlakem.“ 

Fota:

Siebel – Záhlaví článku v Nové svobodě 20. 4. 1948.

Městský hřbitov – Pro krematorium bylo určeno místo v západní části městského hřbitova (dnešní sad Dr. Milady Horákové) při ulici 28. října.  

Zpracoval: Archiv města Ostravy