Historické kalendárium

pro týden od 30. března do 5. dubna

30. března 1907

V sobotu dne 30. března 1907 byla uvedena do provozu tramvajová trať mezi Hulvákami, Novou Vsí a Svinovem v délce 2,6 km. Tento úsek navazoval na již vybudovanou síť tramvajových tratí Společnosti brněnských (později moravských) místních drah se sídlem v Moravské Ostravě, spojujících Přívoz, Moravskou Ostravu, Vítkovice a Mariánské Hory. Svinov, který byl v té době rostoucí průmyslovou obcí na trati Severní dráhy Ferdinandovy, a také na důležité komunikaci vedoucí z Opavy do Těšína, se postupně stával stále důležitějším dopravním uzlem.

5. dubna 1888

Ve čtvrtek 5. dubna 1888 v půl jedenácté dopoledne bylo při výbuchu třaskavých plynů na jámě Josef Zwierzinova těžířstva ve Slezské Ostravě usmrceno 11 horníků, z toho pět ještě mladých svobodných mužů, a šest otců rodin. Ti, jak uváděl soudobý tisk, po sobě zanechali „6 truchlících vdov a 23 sirotků“. Památník obětí této tragédie dodnes nalezneme ve staré části slezskoostravského hřbitova.

5. dubna 1913

Dne 5. dubna 1913 schválilo Ministerstvo veřejných prací ve Vídni stavbu nové budovy pro Revírní báňský úřad v Moravské Ostravě, který až dosud sídlil v soukromém domě na rohu dnešních ulic 30. dubna a Nádražní. Novostavba měla vyrůst na nábřeží Ostravice a v projektu bylo pamatováno i na výstavní prostory, které by zpřístupnily bohaté sbírky hornického muzea, u jehož založení stál v roce 1905 horní rada Ferdinand Zach. První světová válka však realizaci tohoto projektu zhatila a město se stavby nové budovy Hornického muzea ani v následujících letech nedočkalo. Samotné sbírky skončily po mnoha peripetiích v roce 1950 ve sklepení městského muzea, kde bohužel z velké části podlehly zkáze.

Foto: Jáma Josef Zwierzinova těžířstva ve Slezské Ostravě.

Zpracoval: Archiv města Ostravy