Historické kalendárium

pro týden od 23. března do 29. března

25. března 1942

Dne 25. 3. 1942 zemřel v Osvětimi (Polsko) Josef Dvořák, malíř a učitel výtvarné výchovy. Narodil se 3. 12. 1898 v Malé Bělé (m. č. Bakov nad Jizerou, o. Mladá Boleslav) do rodiny rolníka. Studoval na reálce v Mladé Boleslavi, po maturitní zkoušce složil doplňující pedagogické zkoušky a v roce 1922 získal místo učitele v Kunčičkách (m. č. Ostravy). V učitelském prostředí se seznámil s Janem Sládkem (scénograf) a s Josefem Dobešem (malíř), společně se stali roku 1926 členy nově založeného Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců (MSVU). Později stál J. Dvořák u vzniku modernisticky orientovaného spolku Výtvarní umělci Moravská Ostrava (VUMO). Ve své tvorbě se zaměřoval na krajinomalbu Ostravska. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Galerie výtvarného umění Ostrava a Moravské Galerie Brno. V době II. světové války vstoupil jako vedoucí činitel Sokola do odboje, 8. 10. 1941 byl gestapem zatčen, zemřel v koncentračním táboře. 

27. března 1935

V noci na 27. 3. 1935 byl ve výčepu blíže neuvedeného hostince v Moravské Ostravě okraden klavírista Bohuslav Lariš ze Slezské Ostravy o zlatý prsten s briliantem v ceně tří tisíc Kč. Jak pozdější policejní vyšetřování ukázalo, pachatelkou trestného činu krádeže byla policii dobře známá Kristina Konvičková, provdaná Balonová. Při osobní prohlídce zadržené se prsten našel. A jak uvedly dobové noviny České Slovo-pondělník ze dne 28. března na druhé straně Skrýš drahocenného prstenu v ústech. Prsten policie vrátila majiteli a zadržená byla zatčena a dopravena do vazby Krajského soudu. Osud zlodějky byl pohnutý. Za II. světové války byla udavačkou gestapa, měla na svědomí řadu lidí a za to byla odsouzena k trestu smrti. Popravena byla 15. 1. 1947. 

28. března 1968

Dne 28. 3. 1968 se uskutečnila před konzulátem Polské lidové republiky v Ostravě (ul. Blahoslavova 4) demonstrace asi 500 vysokoškolských studentů. Akce se konala jako protest proti nedemokratickým zásahům do života polských studentů a profesorů, proti tuhé cenzuře režimu Władysława Gomułky (Polská sjednocená dělnická strana) a státem řízené antisemitské kampaně v Polsku. Nad hlavami demonstrantů se objevily transparenty s nápisy „Pryč s antisemitismem“, „Jsme solidární s polskými studenty“ a „Přejeme Vám Dubčeka“. Do rukou Polského konzula Jana Korczyńského byla předána petice. 

Fotografie:

Polský konzulát v Ostravě, současný snímek.

Zpracoval: Archiv města Ostravy