Historické kalendárium

pro týden od 2. do 7. března

4. března 1935

Dne 4. 3. 1935 přinesly noviny České Slovo-pondělník na své titulní straně smutnou zprávu o utonutí 35 letého nezaměstnaného zubního technika z Přívozu (m. č. Ostravy) Vratislava Zikmunda v řece Odře. Tragédie se stala podle výpovědí svědků 3. března odpoledne, kdy muž popíjel v restauraci veslařského klubu Perun v Přívoze. Podnapilý se rozhodl, jako již několikrát v minulosti, vykoupat v Odře. Řeka byla rozvodněná následkem jarního tání, a tak V. Zikmundovi stačily síly pouze k přeplavání na protější břeh, cestu zpět už v silném proudu nezvládl. Ihned byla povolána policejní hlídka a hasiči na člunech, kteří se pomocí háků snažili muže z vody vytáhnout. Ani později se četníkům v Hrušově nepodařilo po proudu Odry tělo najít. 

8. března 1931

Deník Duch času informoval 8. března o konání valné hromady Filharmonického sdružení v Moravské Ostravě (dřívější název Orchestrální sdružení ve Vítkovicích, založeno roku 1923), který vznikl z původního Hudebního kroužku ve Vítkovicích v roce 1922. Autor článku připomněl, že v jarní sezoně roku 1931 hudební těleso dovrší padesátku veřejných symfonických koncertů a u příležitosti tohoto jubilea vydá informační brožuru 50 koncertů Filharmonického sdružení v Moravské Ostravě.

8. března 1966

Dne 8. 3. 1966 zemřel v Ostravě Albert Kučera, člen zastupitelstva Moravské Ostravy (od roku 1929), náměstek generálního ředitele Vítkovických železáren (VŽ) a první ředitel Nové huti Klementa Gottwalda (NHKG) v letech 1951-1952. Narodil se 17. 12. 1898 ve Vítkovicích (m. č. Ostravy) do početné dělnické rodiny. Po ukončení obecné školy navštěvoval v letech 1913-1916 živnostenskou pokračovací školu. Vyučil se elektrikářem a nastoupil do VŽ. Angažoval se v dělnickém a odborovém hnutí, za své postoje byl vězněn a poslán do bojů I. světové války, stál u založení KSČ ve Vítkovicích, pracoval jako redaktor závodního časopisu Vítkovák. Za II. světové války byl pronásledován gestapem a vězněn, po osvobození byl jmenován jedním z národních správců Vítkovického horního a hutního těžířstva. V době působení ve funkci ředitele NHKG byl okresním soudem v Ostravě podmínečně odsouzen v souvislosti se zpronevěrou jeho podřízených (21 mil. Kč). Tato událost se stala předlohou pro novelu Obžalovaný spisovatelky Lenky Haškové, podle níž v roce 1964 natočili režiséři Ján Kadár a Elmar Klos stejnojmenný film (v hlavní roli s Vlado Müllerem). V roce 1969 byla po Albertu Kučerovi pojmenovaná ulice v Hrabůvce (m. č. Ostravy) a v roce 1977 také mateřská škola. 

Fota:

Záhlaví novin a úryvek článku o utonulém.

Veslařský klub Perun – rozvodněná Odra.

Brožura Filharmonického sdružení. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy