Historické kalendárium

pro týden od 24. února do 1. března

24. února 1929

V hostinci U Rosenbluma v kolonii jámy Odra v Přívoze (v osadě lidově zvané Oderka) se 24. února 1929 konala ustavující schůze čtvrté místní organizace sociálně demokratické v Přívoze (dnes m. č. Ostravy). Na úvod zazpíval pěvecký sbor Dělnické tělovýchovné jednoty sloku z Internacionály a Píseň práce. Poslanec Jan Prokeš přednesl referát o významu sociálně demokratického hnutí a vyzval k práci pro československou sociální demokracii. Do organizace, do jejíhož čela byli zvoleni Alois Ryml a Jan Put, se přihlásilo hned kolem 60 členů. Prokeš apeloval jmenovitě na dělnické ženy, aby vykonaly v nastávajících obecních volbách 3. 3. 1929 svou volební povinnost a prohlásil: „…neboť v silné sociálně demokratické pozici na radnice ostravské spočívá záruka, že pro potřebu chudých matek a dětí bude moci být úspěšně hospodařeno“. V závěru slíbil brzké vybudování školy v osadě Oderka.

24. února 1962

Dne 24. 2. 1962 ve věku 68 let zemřel v Opavě katolický kněz a bývalý farář ze Svinova (m. č. Ostravy) Alois Hadamčík. Zařadil se mezi první oběti totalitní justice v řadách duchovních na Ostravsku. Veřejně a kriticky se vyjadřoval k omezování výuky náboženství na školách, odmítal nátlak a zásahy církevních tajemníků do církevní správy, odsoudil komunisty iniciovanou pro státní tzv. Katolickou akci. V  červnu 1949 z kazatelny přečetl pastýřský list „V hodině těžké zkoušky“, který kritizoval proticírkevní politiku komunistického režimu. Dne 2. 2. 1950 byl na svinovské faře zatčen a odvezen do vyšetřovací vazby Krajského soudu v Ostravě. Krátce poté byl odvezen do Prahy do vazební věznice Na Pankráci. Byl obviněn z velezrady a z ohrožení zájmů republiky a odsouzen k sedmiletému trestu odnětí svobody. Po čtyřech letech výkonu trestu ve věznicích na Mírově a ve Valdicích byl v únoru 1954 propuštěn na amnestii prezidenta republiky. Předběžný státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti mu však byl již v prosinci téhož roku odňat. 

1. března 1930

Dne 1. března 1930 zahájila pod vedením ostravského kavárníka Josefa Semkoviče svůj provoz ostravská kavárna Savoy. Nacházela se v obchodním a obytném domě na rohu ulic Zámecké a Puchmajerovy, který nechala v roce 1928 vystavět pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurita se sídlem v Terstu (Itálie). V přízemí byla zřízena velká kavárenská místnost a oddělení pro nekuřáky a cukrárna. V prvním patře byly umístěny kulečníky, herny a klubovna. Nechyběl velký výběr novin a časopisů. Od května do konce září provozovala kavárna letní zahrádku. V kavárně se denně odpoledne i večer konal koncert. Česko-německý čtyřicetistránkový nápojový a jídelní lístek, který nechal J. Semkovič vytisknout vlastním nákladem v knihtiskárně Ed. Riedla, nabízel hostům 1220 skladeb, které měl orchestr kavárny ve svém repertoáru. Po druhé světové válce byl v kavárně Savoy zřízen obchodní dům Albina Chamrada.

Fota:

Obchod potravinami v budově bývalého Rosenblumova hostince v osadě Oderka, 1979 (dnes demolováno).

P. František Hadamčík ( 1894–1962), druhý farář ve Svinově (v popředí, vlevo) spolu s děkanem a porubským farářem Aloisem Gecem, 1937

Kavárna Savoy, exteriér a interiér         

Zpracoval: Archiv města Ostravy