Historické kalendárium

pro týden od 3. do 9. února

4. únor 1920 

Dne 4. února 1920 bylo připojeno Hlučínsko k Československé republice. Toho dne v dopoledních hodinách dorazilo československé vojsko v čele s nově jmenovaným zplnomocněným komisařem pro Hlučínsko Josefem Šrámkem do města Hlučína, aby oficiálně převzal správu tohoto území. Hlučínsko s větší části Slezska bylo v roce 1742 odtrženo od zbytku zemí České koruny a na dalších téměř 180 let se stálo součástí Pruského království, později Německé říše. Po první světové válce se Německo muselo vzdát Hlučínska bez plebiscitu podle 83. článku Versailleské mírové smlouvy. Jednalo se o 36 obcí (v roce 1923 byly připojeny ještě obce Píšť a Hať) s počtem necelých 50 tisíc obyvatel a patřily k nim i dnešní ostravské městské části Antošovice, Koblov, Petřkovice, Lhotka a Hošťálkovice. 

7. únor 1948

V Opavě se 7. února 1948 narodil výtvarník, scénograf, jevištní výtvarník a malíř Alexander Babraj. Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a od roku 1975 spojil svůj profesní život s ostravským divadlem (dříve Státní divadlo v Ostravě, dnes Národní divadlo moravskoslezské). Za více než třicet let zdejšího působení se jako výtvarník podepsal pod téměř dvě stovky titulů všech žánrů – od baletních přes operní, operetní, muzikálové až k činoherním. V roce 1990 se stal šéfem výpravy ostravského divadla, zároveň byl vyhledávaným scénografem a výtvarníkem v mnoha českých i zahraničních. Spolupracoval také s televizí a filmem. Jako výtvarník se věnoval především malbě a grafice. Zemřel v roce 2007 v Ostravě. 

9. únor 1907

Výbor spolku na stavbu kaple Panny Marie v Muglinově uspořádal 9. února 1907 ples. Místem konání a zároveň dostaveníčkem všech přátel a příznivců spolku se stal sál hostince pana Rudolfa Žebráka v Muglinově. Místní noviny referovaly: „Vkusně dekorovaný sál byl přeplněn, zábava byla animovaná, přátelská, celkový výsledek plesu byl skvělý.“ Podle autora dějin obce Muglinov učitele Ervína Tenglera byl tento spolek, založený roku 1906, třetím nejstarším spolkem v obci. V roce 1914 upsal veškerou finanční hotovost 7 000 K na válečnou půjčku. Rozhodnutím členské schůze v roce 1922 byl spolek rozpuštěn. V obci dodnes stojí pravděpodobně již od r. 1844 zděná kaple svaté Anny. Jmenovaný spolek usiloval o stavbu většího svatostánku. Snahy o postavení kostela i v pozdějších letech (zejména v roce 1940) však nebyly úspěšné. 

Přílohy: hlučínský kroj, mapka Hlučínska, kolem r. 1922 

Zpracoval Archiv města Ostravy