Historické kalendárium

pro týden od 27. ledna do 2. února

27. leden 1997

V pondělí 27. 1. 1997 vyjel z ostravského hlavního nádraží poprvé vlak Českých drah kategorie SuperCity Manažer, spojující jednou denně tam a zpět Ostravu s Prahou. Jednalo se o převratnou událost v osobní železniční dopravě, neboť přímý vlak urazil bez jediné zastávky celou trasu za zhruba čtyři hodiny. Spoj byl původně určen především movitější klientele z řad byznysmenů, čemuž odpovídal také na tu dobu luxusní palubní servis. Cesta vlakem, sestaveným výlučně z vozů první třídy, zahrnovala v ceně jízdného možnost práce s notebookem během jízdy či využití palubního mobilního telefonu, dále pak občerstvení, denní tisk a parkovací místo poblíž nástupiště. Manažer úspěšně konkuroval automobilové i letecké dopravě a výrazně zvýšil úroveň cestování po české železnici. Řada služeb v něm poskytovaných se postupem doby stala běžným standardem v tuzemské železniční přepravě osob. 

31. leden 1967

Dne 31. 1. 1967 byl po více než 70 letech slavnostně vytěžen poslední vozík uhlí na Dole Lidice v Petřkovicích a v témže roce byly obě jeho jámy zasypány odvalovým kamenem. Výstavbu dolu zahájil roku 1891 tehdy ještě na katastru Ludgeřovic Albert von Rothschild, po jehož nejmladším synovi také dostal své původní jméno Oskar. Od roku 1894 byl závod součástí Vítkovického horního a hutního těžířstva. Těžba zde probíhala nepřetržitě od roku 1896 a její roční maximum se pohybovalo kolem 300 tisíc tun. V době okupace byl důl přejmenován na Petershofen V-VI, po válce se nakrátko vrátil původní název Oskar, aby v roce 1946 došlo k přejmenování na Masaryk II a konečně 1951 na Lidice. V roce 1995 byly budovy někdejšího dolu Oskar prohlášeny za kulturní památku. 

1. únor 1880

Dne 1. 2. 1880 se narodil v Soběslavi (okr. Tábor) JUDr. et Dr. mont. Ing. Miloslav Rybák. Pocházel z rodiny lékaře, vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci, Báňskou akademii v Příbrami a univerzitu v Praze. Od roku 1907 pracoval u Revírního báňského úřadu v Moravské Ostravě. Po vzniku republiky se stal ředitelem zdejší Horní školy. Jako zástupce čs. ministerstva obchodu se účastnil jednání dohodové komise v rámci plebiscitu na Těšínsku. V roce 1921 přešel ve funkci ředitelského tajemníka do služeb Kamenouhelných dolů Orlová-Lazy. Působil též při Ředitelské konferenci ostravsko-karvinského revíru a Revírní bratrské pokladně. Podnikl řadu studijních cest po uhelných revírech ve Francii, Belgii a Anglii. Byl též vědecky činný, zabýval se větráním a požární bezpečností dolů, vytvořil mj. jedinečný francouzsko-česko-německý slovník báňské terminologie. Zemřel v Orlové 7. 10. 1935. 

Foto: Důl Oskar ve dvacátých letech 20. století.  

Zpracoval Archiv města Ostravy