Historické kalendárium

pro týden od 20. do 26. ledna

20. ledna 1939
Dne 20. ledna 1939 uspořádala v Moravské Ostravě okresní konferenci nová politická strana - Národní strana práce. Vznikla sloučením sociálně demokratické strany s národními socialisty a její vytvoření bylo důsledkem politického vývoje po mnichovských událostech v říjnu 1938. Profilovala se jako uskupení levicové, zatímco strany občanské s částí zdejších národních socialistů ustavily Stranu národní jednoty, která disponovala v městském zastupitelstvu výraznou převahou. Oba tyto politické subjekty měly však velmi krátký život a zanikly po zahájení nacistické okupace zbytku českých zemí v březnu téhož roku.

21. ledna 2003
Dne 21. ledna 2003 byla na Nové radnici oficiálně zahájena stavba tzv. Kolektoru Centrum, navazující na již dokončený kolektor v ulici Poděbradově. Více než jeden a půl kilometru dlouhá podzemní chodba začíná u Nové radnice a probíhá podél ulice Sokolské, kde se stáčí na ulici 28. října. Na křižovatce obou těchto ulic je situován vstup do kolektoru, který dále vede přes Masarykovo náměstí a pokračuje přes ulice Zámeckou, Nádražní a Jurečkovu až na Poděbradovu, kde navazuje na předchozí kolektor. Do stavby, ražené v hloubce desíti metrů, jsou uloženy sítě kanalizačního a vodovodního potrubí, horkovody a řada dalších kabelových rozvodů. Kolektor Centrum byl dokončen na podzim roku 2005 a oficiálně otevřen v lednu roku následujícího.

26. ledna 1993
Dne 26. ledna 1993 schválila Rada města Ostravy vybudování přístavby Archivu města Ostravy na ulici Špálova v Ostravě-Přívoze. Realizace této stavby, provedené v letech 1993–1996, umožnila soustředit do jednoho objektu veškeré archiválie, dosud rozptýlené v několika depozitářích ve městě v naprosto nevyhovujících podmínkách. Citlivě navržená moderní přístavba se spolu s původní budovou stala novou dominantou v historickém centru městské čtvrti Přívoz. 

Přílohy:

Slavnostní odhalení pamětní desky při dokončení stavby Kolektoru Centrum v lednu 2006 na ulici Biskupská.

Výstavba nového depozitáře na Špálově ulici v roce 1994.

Zpracoval Archiv města Ostravy