Historické kalendárium

pro týden od 13. do 19. ledna

13. leden 1871

Dne 13. 1. 1871 se v Muglinově narodil Adolf Löwy, pozdější úspěšný podnikatel v průmyslu stavebních hmot. Byl synem obchodníka a nájemce bazaltového lomu v Polské Ostravě. Po smrti otce převzal firmu na výrobu stavebního materiálu, kterou na přelomu 19. a 20. století technicky zmodernizoval a rozšířil. V letech 1911–1912 vybudoval ve spolupráci s bratrem Maxem, známým ostravským architektem, novou parní cihelnu na dnešní Cihelní ulici (naproti bývalé jámy Jiří). Asi v roce 1914 přesídlil Adolf Löwy do Vídně a současně spojil svoji firmu s cihelnými závody Moravia v Moravské Ostravě. V roce 1925 došlo dalším spojením s továrnou na hliněné zboží Jacob Redlich & Sohn v Hustopečích u Brna ke vzniku akciové společnosti DUTAG (Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G.) se sídlem v Moravské Ostravě. Adolf Löwy zemřel 22. 1. 1934 ve Vídni.

14. leden 1841

Dne 14. 1. 1841 přijali moravskoostravští pravováreční měšťané usnesení o výstavbě nového pivovaru a přikoupení k tomu potřebných parcel. Stavba, kterou projektoval a prováděl frýdecký stavitel Florian Biefel, byla zahájena teprve na podzim 1842 a trvala do jara 1843. Celkové náklady si vyžádaly přibližně 12 tisíc zlatých. Poté, co byla stavba nového pivovaru dokončena, se pravovárečníci rozhodli zbavit dosavadního nájemce Pinkuse Schönhofa, aby mohli pivovar pronajmout za finančně mnohem výhodnějších podmínek Rothschildovým železárnám ve Vítkovicích.

15. leden 1924

Dne 15. 1. 1924 byl založen odbor pro lehkou atletiku, házenou a ženské sporty při Sportovně společenském klubu Vítkovice (předchůdce dnešního Atletického klubu SSK Vítkovice). Odbor čítal zpočátku jen 18 členů a prvním předsedou se stal MUDr. Karel Toman. Jeho zásluhou byla vybudována nejstarší běžecká dráha na hřišti zřízeném s podporou Vítkovických železáren v místech dnešního Městského stadionu. Prvním samostatným a divácky úspěšným podnikem, který nově založený odbor pořádal, byl silniční závod „Napříč Vítkovicemi“, jenž se konal každoročně od roku 1924 až do 1948. V poválečné době se vítkovický atletický klub proslavil též pořádáním mezinárodních závodů, z nichž nejznámější je dodnes Zlatá tretra. K nejúspěšnějším vítkovickým atletům patří např. Taťána Kocembová, Helena Fibingerová, Gejza Valent, Jan Železný či Šárka Kašpárková, kteří získávali medaile i jako čs. a čeští reprezentanti na světových šampionátech a olympiádách. 

Foto:

Pohled na měšťanský pivovar v Moravské Ostravě, který byl vybudován v letech 1842–1843 podle projektu Floriana Biefela a který stával v Pivovarské ulici za Starou radnicí. 

Zpracoval Archiv města Ostravy