Historické kalendárium

pro týden od 2. do 8. prosince

2. prosinec 1763

Na 2. 12. 1763 je datován první přesně lokalizovaný nález uhlí na Ostravsku. Učinil jej klimkovický mlynář Jan Augustin v údolí Burňa v Polské (nynější Slezské) Ostravě. Naleziště oznámil hornímu úřadu v Kutné Hoře s žádostí o vyslání zkušených horníků, kteří by jeho nález potvrdili. Jeho žádosti bylo vyhověno. Na Ostravsko přijel nejprve horník z Kutné Hory a po něm šichmistr Jan Antonín Alis, který o nálezu podal zprávu Královskému úřadu v Opavě. Alisův dopis je první úředně dochovaná zpráva o nálezu uhlí s udáním místa výskytu. Nález bohužel zapadl v zapomenutí, poněvadž se nenašel žádný podnikatel, který by se ujal těžby. Ani mezi obyvatelstvem zřejmě nebyl zájem o uhlí, jelikož v blízkých beskydských lesích bylo ještě dřeva dostatek. 

6. prosinec 1847

Dne 6. 12. 1847 se v Ondřejovicích (okr. Jeseník) narodil Wilhelm Müller, ředitel válcovny a starosta Přívozu. Navštěvoval obecnou školu v Přívoze a Moravské Ostravě, absolvoval opavskou reálku, německou techniku v Praze, ve Vídni a studia završil na báňské akademii v Leobenu (Rakousko). V roce 1869 se vrátil do Přívozu a nastoupil do válcovny zinku jako provozní asistent, v roce 1874 se stal po otci správcem podniku a poté až do roku 1905 ředitelem akciové společnosti, jež převzala válcovnu. Aktivně působil i ve veřejném životě a komunální politice. Starostou obce byl v letech 1885–1910. Za jeho působení doznal Přívoz nebývalého rozkvětu a 2. srpna 1900 byl povýšen na město. Wilhelm Müller také stál u založení místního spolku dobrovolných hasičů a byl i jeho prvním velitelem. Za svou práci byl v roce 1899 oceněn zlatým záslužným křížem s korunou a bylo mu uděleno čestné občanství města Přívozu. Zemřel 20. prosince 1919 v Přívoze. 

7. prosinec 1989

První společné jednání zástupců OF vedených signatářem Charty 77 Tomášem Hradílkem s představiteli krajského národního výboru, krajského výboru Národní fronty, KSČ, Čs. Strany socialistické, ČSL a dalších organizací o situaci v kraji po zrušení ústavního článku o vedoucí úloze KSČ a přehodnocení událostí roku 1968 se uskutečnilo 7. prosince 1989. V tento den se také konal koncert v Paláci kultury a sportu Vítkovice (dnes Ostravar aréna), na kterém vystoupili před 12 000 posluchači zpěváci Karel Kryl, Jaromír Nohavica, Pepa Streichl a Pavel Dobeš. 

Foto:

Starosta Přívozu Wilhelm Müller. Foto: Archiv AMO 

Zpracoval Archiv města Ostravy