Historické kalendárium

pro týden od 25. listopadu do 1. prosince

26. listopad 1968

Dne 26. 11. 1968 zemřel v Ostravě akademický malíř Oldřich Lasák (narodil se 19. prosince 1884 ve Zdětíně, okr. Prostějov). Po absolvování pražské akademie se od roku 1910 usadil na Valašsku, odkud také pochází řada jeho žánrových figurálních i krajinářských prací. V roce 1929 se přestěhoval do Ostravy, kde se stal členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců. Po I. světové válce se těžištěm jeho tvorby staly portréty osobností. Portrétoval starostu Moravské Ostravy Jana Prokeše, okresního hejtmana Františka Studnáře, básníka Jana Wolkera, spisovatele Aloise Mrštíka, malíře Jožu Úprku aj. Vystavoval od roku 1913 v Praze, Brně, Vídni, Prostějově, Olomouci, Zlíně i v Moravské Ostravě (1929, 1932, 1936, 1954).

27. listopad 1989

Dne 27. listopadu 1989 se uskutečnila se generální stávka, ke které se v Ostravě přidalo více než 20 000 občanů. Manifestace na náměstí Lidových milicí (dnes Masarykovo) se zúčastnili pracující mj. z NHKG, VŽSKG, OKD, Moravských chemických závodů, Masokombinátu v Martinově, Pozemních staveb Ostrava a studenti VŠB a Pedagogické fakulty v Ostravě. Na některých šachtách koncernu OKD, byly vydány příkazy vypnout mezi 12. až 14. hodinou elektrickou energii pro pohon těžních věží a zabránit tak výjezdům havířů z podzemí a tím i jejich účasti na stávce.

1. prosinec 1845

Dne 1. 12. 1845 se v Olomouci narodil vydavatel novin, knihtiskař a knihkupec Ernst Hebling. Po ukončení olomouckého gymnázia se vyučil jako knihkupec a začal získávat zkušenosti nejenom v Rakousku-Uhersku, ale i v jiných evropských zemích. V roce 1869 se usadil v Moravské Ostravě, kde otevřel knihkupectví, papírnictví a litografickou dílnu. Po několikaleté snaze o zisk tiskařské koncese ve městě převzal v roce 1887 podnik Franze Wattolika a s ním spojené vydávání listu Mährisch-schlesicher Grenzbote. Podnik se ale nezaměřoval pouze na německá periodika, tiskl i týdeníky Přítel dělníků a Ostravice. Hebling byl rovněž aktivní v různých společenských organizacích, mj. jako předseda pěveckého spolku v Moravské Ostravě, nebo jako ochotník v divadelních představeních. Zemřel v Moravské Ostravě 7. září 1906. 

Foto:

Účastníci generální stávky na náměstí Lidových milicí. Archiv AMO

Zpracoval Archiv města Ostravy