Historické kalendárium

pro týden od 18. do 24. listopadu

18. listopad 1825

Dne 18. 11. 1825 se v Kuníně narodil stavitel Franz Böhm. Do cechu kovářů a přidružených řemesel v Moravské Ostravě byl přijat 15. března 1849. Roku 1855 zhotovil plány přístavby druhého patra staré radnice. Je autorem návrhu a stavby německé reálky (dnes Filozofická fakulta Ostravské univerzity v ulici Českých legií), hlavní synagogy v Zeyerově ulici (zničena nacisty 1939) a řady významnějších budov ve městě a jeho okolí. Franz Böhm zemřel 15. 7. 1901 v Moravské Ostravě.

19. listopad 1989

V neděli 19. 11. 1989 před večerním představením v Divadle Jiřího Myrona a v Divadle Zdeňka Nejedlého diskutovali členové souborů Státního divadla Ostrava v reakci na zásah proti studentům na Národní třídě v Praze 17. listopadu 1989 zda hrát, či nikoliv. Zvítězil ohled na mimoostravské diváky a inscenace se uskutečnily. Před nimi však byly, přes odpor vedení Státního divadla Ostrava, přečteny rezoluce herců pražských divadel a studentů Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyzývající k vyhlášení generální stávky.

23. listopad 1938

Dne 23. 11. 1938 byl jako jeden z důsledků mnichovského diktátu podepsán v Místku delimitační protokol mezi Česko-Slovenskou republikou a Polskem. Na jeho základě došlo k definitivnímu vymezení nových státních hranic v úseku slezských obcí Bartovice, Radvanice, Michálkovice a Slezská Ostrava. Doly Ludvík v Radvanicích a Michal v Michálkovicích zůstaly nakonec v okleštěné republice, ovšem Radvanice přišly navíc k záboru z října 1938 o 22 domů s 552 obyvateli z kolonie jámy Ludvík a Bartovice a 14 domů s 80 obyvateli.

Foto:

Přestavěná ostravská radnice podle plánů Franze Böhma.

Zpracoval Archiv města Ostravy