Historické kalendárium

pro týden od 11. do 17. listopadu

12. listopad 1565  

Městský písař se ujal vedení nejstarší městské knihy, tzv. Památné knihy města Moravské Ostravy, dnes uložené v Archivu města Ostravy. Zápisy, vedené v češtině v letech 15665–1757, se do ní vkládaly „pro věčnou paměť“. Najdeme v ní hlavně svatební smlouvy zámožnějších měšťanů, kupní smlouvy a dlužní úpisy.

13. listopad 1920  

Na městském hřbitově v Moravské Ostravě byl pohřben dělnický vůdce, představitel sociální demokracie a dlouholetý říšský poslanec za Slezsko Petr Cingr. Pohřbu se zúčastnilo na 100 000 lidí bez rozdílu národnosti. Přijeli představitelé československého státu a armády, delegace městských samospráv, kladenští horníci ad.

15. listopad 1894  

V Moravské Ostravě zahájilo činnost policejní komisařství, zřízené císařským rozhodnutím a nařízením ministerstva vnitra ve Vídni. Obvod jeho působnosti zahrnoval celý tehdejší ostravsko-karvinský revír. Důvodem jeho zřízení byla rostoucí zločinnost jako průvodní zjev industrializace.

Zpracoval Archiv města Ostravy