Historické kalendárium

pro týden od 4. do 10. listopadu

7. listopad 1890

Dne 7. 11. 1890 se odvolal Dělnický vzdělávací spolek v Moravské Ostravě prostřednictvím známého brněnského advokáta dr. Adolfa Stránského proti rozhodnutí okresního hejtmanství v Místku, kterým se tento spolek rušil. Jako důvod likvidace se uvádělo porušení stanov, podle kterých měl spolek sdružovat pouze dělníky z Moravské Ostravy a ne ze širokého okolí Ostravska. Ministerstvo vnitra odvolání zamítlo a zrušení spolku potvrdilo. Veškerý majetek spolku byl zabaven a uložen do tří velkých beden, opatřených pečetěmi města Moravské Ostravy. Spolu se třemi dubovými skříněmi, obrazy a dalšími věcmi byly předány ostravské městské radě. Taktéž byly zabaveny vkladní knížky a pokladní hotovost. Ve spolkové místnosti (v hotelu Hochstimm na dnešním Smetanově náměstí) byl ponechán pouze zapečetěný klavír. Dělnický vzdělávací spolek v Moravské Ostravě se od svého založení v roce 1887 věnoval především vzdělávací a politicko-kulturní činnosti.

8. listopad 1917

Dne 8. 11. 1917 se v Olešnici (okr. Blansko) narodil Zděněk Škarvada, vojenský stíhací pilot RAF, představitel protinacistického odboje (zemřel 11. 5. 2013 v Ostravě). Základní pilotní výcvik absolvoval na Vojenském leteckém učilišti v Prostějově a v roce 1938 se stal armádním pilotem. Po okupaci Československa byl 31. 3. 1939 z armády propuštěn, vstoupil do polského letectva v Dęblinu. Zúčastnil se polsko-německé války a následně padl do zajetí Rudé armády. V říjnu 1940 se dostal do Liverpoolu. Byl přijat do RAF a v červenci 1941 přidělen k 310. československé stíhací peruti. 4. 2. 1942 musel kvůli poruše svého spitfiru vyskočit s padákem do vln Atlantiku a zbytek války prožil v německém zajetí. Po válce pracoval u československého letectva, až do srpna 1950, kdy byl v rámci další vlny poúnorových čistek v armádě přeložen do zálohy a degradován. V roce 1965 mu byla vrácena hodnost majora v záloze a o rok později i hodnost podplukovníka. Skutečné rehabilitace se dočkal až v roce 1990, kdy byl povýšen na plukovníka a v roce 2000 na brigádního generála ve výslužbě.

10. listopad 1925

Dne 10. 11. 1925 byla sňata makovice z moravskoostravské radniční věže na Masarykově náměstí. Správa města Moravské Ostravy se rozhodla v roce 1925 provést rekonstrukci poškozené radniční věže, jež byla renovována naposled v roce 1874. Velká a malá kopule věže, pokryté měděným a cínovým plechem, byly tak poškozeny, že musely být nahrazeny novou krytinou. Úplně musela být též vyměněna makovice věže. Stará makovice byla otevřena za přítomnosti zvláštní komise v čele se starostou města Janem Prokešem a archivářem města Aloisem Adamusem. Bylo v ní nalezeno pouzdro s opisy listin z roku 1730 a 1829, výkaz o tržních cenách z roku 1874, dva výtisky vídeňských novin Neues Wiener Blatt z téhož roku a stejně datovaný pamětní list Promemoria, který obsahuje řadu zajímavých a závažných údajů o tehdejších událostech ve městě Ostravě. 

Foto:

Zdeněk Škarvada se svou manželkou po převzetí čestného občanství města Ostravy v roce 2007.  

Připravil Archiv města Ostravy