Historické kalendárium

pro týden od 21. do 27. října

24. říjen 1954

Dne 24. 10. 1954 byl zakončen ostravský veletrh, který probíhal od 10. 10. v prostorách Nové radnice a přilehlých Komenského sadech. Přilákal přes 220 tisíc návštěvníků, jež zde utratili více než osm milionů korun. Na veletrhu se vystavovaly jednak technické novinky, ale prodávalo se i nedostatkové zboží. Velkým lákadlem pro návštěvníky byla prezentace vysílání rozhlasu po drátě. Na vyplnění přihlášky se stály dlouhé fronty.

25. říjen 1949

25. října 1949 byl zatčen štábní strážmistr SNB ve výslužbě Jan Buchal z Ostravy, jediný mimopražský účastník politického procesu s tzv. vedením záškodnického spiknutí proti republice v čele s bývalou poslankyní za národně socialistickou stranu Miladou Horákovou. Jan Buchal, rovněž člen národně socialistické strany, se nehodlal smířit s komunistickou diktaturou, a proto se na jaře 1949 rozhodl na Ostravsku organizovat odbojovou skupinu z příslušníků policie, armády a dalších, o nichž věděl, že jsou stejného politického smýšlení. Stal se však obětí hrubé provokace Státní bezpečnosti, která s ním navázala styk prostřednictvím svého agenta, redaktora V. Doležala. J. Buchal byl Státním soudem v Praze 8. 6. 1950 odsouzen k trestu smrti a 27. 6. 1950 na Pankráci popraven.

27. říjen 1908

Dne 27. 10. 1908 se v Přívoze ve večerních hodinách konala manifestace dvou tisíc českých obyvatel proti germanizaci českého školství. Došlo i na násilí a rozbíjení oken české a německé školy a obchodů. Bezprostřední příčinou nepokojů byl incident vyvolaný německými představiteli přívozské radnice. V noci z 25. na 26. října 1908 několik zaměstnanců úřadu vniklo do místností soukromé české mateřské školy (na rohu dnešní Zákrejsovy a Jungmannovy ulice). Odnesli odtud nábytek a do rána v takto nabytém prostoru instalovali německou třídu, kterou uzamkli. Stalo se tak poté, co obecní zastupitelstvo rozhodlo, že tyto prostory mají být použity výhradně pro státní školství. Výsledkem bouřlivých dnů v Přívoze bylo znovuotevření české mateřské školy a navrácení jejího majetku.

Foto:

Jan Buchal, štábní strážmistr SNB v. v., popraven na Pankráci 27. 6. 1950.

Připravil Archiv města Ostravy