Historické kalendárium

pro týden od 7. do 13. října

8. října 1778

Za bojů rakousko-pruské války o dědictví bavorské v roce 1778 přitáhl do Moravské Ostravy rakouský generál Mitrovský, svobodný pán z Nemyšle. 8. října 1778 dojel nejprve na Jaklovecký kopec v Polské (dnes Slezské) Ostravě a poté se ubytoval na Hlavním náměstí (dnes Masarykovo náměstí) v domě purkmistra a řezníka Máchy na rohu náměstí a Velké ulice. V císařských službách dosáhl tento potomek starého šlechtického rodu, hodnosti podmaršálka a byl nositelem nejvyšších rakouských vojenských vyznamenání. 

9. října 1938

Obce Krásné Pole, Poruba, Svinov a Třebovice byly 9. října 1938 na základě mnichovské dohody připojeny k nacistickému Německu a začleněny do tzv. Sudetské župy ve vládním obvodu Opava. V porubské kronice se uvádí, že k obsazení obce německým vojskem došlo týž den. Zatímco místní občané německé národnosti nadšeně vítali projíždějící oddíly, Češi zůstali za zastřenými okny. Prapory s hákovými kříži zavlály na obecním domě, škole, zámku a hasičském domě. Místo starosty zaujal Němec Josef Lorenz. Německými nápisy byly nahrazovány české názvy na školách, obecním domě apod. Kuriozitou bylo, že český nápis na bludném balvanu Svornost v obci – mír ve státě zůstal opomenut. 

13. října 2000

Planetka o průměru 57 kilometrů, objevená Janou a Milošem Tichými na hvězdárně v Kleti 3. listopadu 1996, byla 13. října 2000 pojmenována Ostravia, na počest oslav 20. výročí založení Hvězdárny a planetária Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. U této příležitosti došlo také ke změně názvu na Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy, podle světoznámého astronoma, který se narodil v roce 1848 v Opavě. Po rekonstrukci v roce 2014 byla hvězdárna s planetáriem přejmenována na Planetárium Ostrava. 

Popiska k fotografii:

Německá celnice na mostě přes Odru mezi Novou Vsí a Svinovem, který byl již v německém záboru.

Zpracoval Archiv města Ostravy