Historické kalendárium

pro týden od 14. do 20. října

14. říjen 1837

Dne 14. 10. 1837 zemřel v Moravské Ostravě ve věku 64 let suspendovaný syndik a 1. radní Kašpar Hauke. Do Moravské Ostravy přišel jako absolvent právnické fakulty v roce 1801. Za dobu působení v čele městské správy musel reagovat na řadu mimořádných událostí, např. zajistit průchod ruských vojsk, jejich zásobování a ubytování v průběhu napoleonských válek nebo zorganizovat péči o obyvatelstvo v době epidemií zimnice a cholery v letech 1805 a 1831. Jako představitel městské správy byl velmi váženým měšťanem a účastnil se významných událostí, např. slavnostního zahájení provozu v Rudolfově huti ve Vítkovicích v roce 1830. Na radnici v Moravské Ostravě úřadoval spolu purkmistrem a dvěma radními a měl na starosti politickou i soudní agendu. Důvodem k jeho odvolání z funkce na konci roku 1836 bylo zjištění závažných pochybení ve vedení soudní agendy nesporné. 

18. říjen 1939

Dne 18. 10. 1939 bylo deportováno z nádraží v Ostravě-Přívoze 901 židovských mužů z Ostravska do Niska nad Sanem (dnes v Polsku). Vězni dostali za úkol postavit koncentrační tábor, do kterého vzápětí směřovaly další transporty Židů z Ostravy, Katovic a Vídně. Celkem bylo deportováno do Niska nad Sanem asi 5000 Židů, z toho přibližně 1300 z Ostravska. V téže době však nacisté zjistili, že mají v této oblasti momentálně jiné priority, než provoz velkého koncentračního tábora. Proto zhruba 4500 mužů nahnali ke sto kilometrů vzdálené demarkační linii se Sovětským svazem, kde jim pod hrozbou zastřelení zakázali návrat. Většina z nich pak byla sovětskými úřady odsouzena za nedovolené překročení hranic a poslána do gulagu. Mnozí z československých Židů, kteří gulag přežili, později vstoupili do čs. vojska v SSSR a 123 z nich se vrátilo do vlasti jako osvoboditelé. Tábor v Nisku, kde zůstalo asi 500 vězňů, byl na jaře 1940 zrušen. Tito vězni se poté mohli na čas vrátit domů. Ani oni neunikli pozdějším deportacím do Terezína a Osvětimi. 

18. – 20. října 1945

Ve dnech 18.–20. 10. 1945 proběhl v zasedací síni Nové radnice první řádný zápis studentů Vysoké školy báňské, která byla do Ostravy přemístěná na základě dekretu prezidenta republiky z 8. 9. 1945. Původně sídlila v Příbrami, kde byla hornická škola založena již v roce 1849. K zápisu na Novou radnici se dostavilo 208 studentů hornického studia a 113 studentů hutnického studia. Škola v Ostravě tak zahájila výuku s počtem studentů, kterého předtím ještě nikdy nedosáhla. 

Přílohy:

1. Kašpar Hauke figuruje v řadě posledních vůlí moravskoostravských měšťanů. Jeho pečeť a podpis (třetí) obsahuje také na poslední vůle Karoliny Pawerové, která zemřela 1. 3. 1803.

2. Postavený tábor zahrnoval vězeňské baráky, skladiště, hospodářské budovy a velitelství táborové stráže. Byl obehnán plotem a ostnatým drátem a střežen příslušníky SS. Nedocházelo zde ale k ukrutnostem a likvidacím vězňů, jak tomu bylo později v koncentračních táborech. Autorem kresby je akademický malíř Leo Haas, který přežil útrapy transportu.

Připravil Archiv města Ostravy