Historické kalendárium

pro týden od 30. září do 6. října

30. září 1973

Dne 30. září 1973 byl ukončen provoz poslední úzkokolejné elektrické dráhy v Severomoravském kraji na trati Bohumín-Hrušov, jejíž počátky spadají do roku 1904. Ve stanici na Mickiewiczově náměstí v Novém Bohumíně (dnes Bohumín) hrála dechová hudba, na kolejích stály historické vozy i poslední činná souprava, jejíž závěrečné jízdy absolvovali cestující bezplatně. V 10.05 hod. byla vypravena třívozová tramvajová souprava z Bohumína nádraží do Hrušova k poslední jízdě, obsazená téměř třemi sty cestujícími, kteří již nemuseli za přepravu platit. Od 1. října 1973 nahradily zrušenou trať autobusy ČSAD. 

1. října 1976

1. října 1976 byla otevřena Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích, jež měla sídlo v budově bývalého sanatoria MUDr. Němce založeného v 30. letech 20. století. V době nacistické okupace sloužila tehdy ještě nedostavěná budova jako vojenský lazaret. Po roce 1945 byla budova přestavěna k bytovým účelům a od roku 1950 zde bylo umístěno sídlo krajské politické školy KV KSČ. V roce 1957 začala přestavba objektu na plicní oddělení při městské nemocnici, které bylo otevřeno o rok později. Dle vládního usnesení z roku 1972, kterým měly být ve všech okresech zřízeny léčebny dlouhodobě nemocných, byl tento objekt adaptován na LDN, která zde byla otevřena v roce 1976. LDN byla od svého založení do roku 1991 samostatným ústavem. Poté byla začleněna do městské nemocnice a jako detašované pracoviště Městské nemocnice Ostrava, p. o., funguje i v současnosti. 

2. října 1908

První z Janáčkových návštěv Moravské Ostravy se uskutečnila v říjnu 1908. V tuto dobu se konala v Prostějově za skladatelovy přítomnosti premiéra jeho mužského sboru Maryčka Magdónova v provedení Pěveckého sdružení moravských učitelů. Janáček měl v úmyslu na tentýž námět zkomponovat orchestrální skladbu (tento záměr však později neuskutečnil), proto se vydal na Ostravsko „studovat chaos tónový ve Vítkovicích, Mor. Ostravě a ve Starých Hamrech“. 2. října 1908 večer navštívil představení opery Giuseppe Verdiho Traviata v ostravském divadle, nastudované Janáčkovým žákem, dirigentem Cyrilem Metodějem Hrazdirou.

Popisky k fotografiím:

1) Budova Léčebny dlouhodobě nemocných v Radvanicích v roce 1992 (autor: Hana Kunzová)

2) Nádraží místní dráhy v Hrušově v roce 1944

Zpracoval Archiv města Ostravy