Historické kalendárium

pro týden od 9. do 15. září

9. září 1929

Začaly práce na železniční trati Mariánské Hory-Brušperk-Kozlovice. Přesto, že vytvoření projektu, přípravné a stavební práce, trvaly neuvěřitelných více než 60 let, od roku 1894 až do roku 1960, byla zprovozněna jen malá část navrhované trasy sloužící nakonec tramvajové dopravě. První etapa ze Zábřehu do Hrabové byla uvedena do provozu v r. 1930. Až o 20 let později byla zahájena výstavba dalšího úseku směrem k Nové Bělé, která však již nebyla dokončena. V r. 1960 bylo rozhodnuto o zrušení trati z Hrabůvky do Hrabové. Do dnešní doby se zachovaly pozůstatky nadjezdu a mostních pilířů v Nové Bělé a zbytky nástupiště v Hrabové.

13. září 1919

V Moravské Ostravě se konala porada zástupců čs. vlády a národních výborů za předsednictví správce zemské vlády slezské Josefa Šrámka o rozhodnutí Pařížské mírové konference ve věci řešení čs.-polského sporu na Těšínsku a o bezpečnostní situaci v regionu. Schůzce byl přítomen mj. velitel čs. vojska na Těšínsku gen. Armand Charles Philippe a ministr vnitra Antonín Švehla, pozdější ministerský předseda, vůdce agrární strany a jeden z nejschopnějších politiků předmnichovské republiky. Následujícího dne se oba zúčastnili zasedání Národního výboru slezského na radnici v Polské Ostravě. Zástupci místní správní komise využili příležitosti k tomu, aby ministra požádali o podporu jejich záměru povýšit obec na město a změnit její úřední název z Polské na Slezskou Ostravu.

14. září 1939

Mnoho obyvatel Ostravy uctilo druhé výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka vystavováním jeho portrétů, bust a rozsvícených svíček za okny bytů a ve výkladních skříních obchodů. Tento protest proti okupačnímu režimu se uskutečnil i přes zákaz úřadů. V té době již bylo zakázáno nošení symbolických čepic "masaryček", sokolských odznaků, trikolór apod. Blížilo se výročí vzniku republiky, jehož oslavy byly rovněž přísně zakázány.

15. září 1879

Byla otevřena židovská synagoga v Moravské Ostravě. Židovská náboženská obec v čele s předsedou Markusem Strassmannem mohla představit svým souvěrcům a ostravské veřejnosti první ostravskou synagogu postavenou v maurském stylu na Pittlerově ulici (dnes Zeyerova). Synagoga díky své poloze v centru města, velikosti (pojala až 600 věřících) a svému významu, byla později označována jako hlavní nebo centrální. V noci z 12. na 13. června 1939 byla synagoga nacisty vypálena.

15. září 1919

Bylo zahájeno vyučování na Obchodní akademii v Moravské Ostravě. První podnět ke zřízení takového ústavu vzešel od Matice ostravské v roce 1913. O chvályhodném počinu byli informováni poslanci říšské rady ve Vídni, a ti tento požadavek tlumočili na příslušných vládních místech. Avšak veškeré přípravy byly přerušeny válečnými událostmi. Škola byla nejprve umístěna v budově II. obchodní německé školy na Žerotínově ulici a od 1. července 1921 definitivně v budově Veřejné německé obchodní školy na rohu dnešních ulic Sokolské a Českobratrské.

Popisek: Synagoga v Moravské Ostravě na dnešní Zeyerově ulici před 1. světovou válkou

Zpracoval Archiv města Ostravy