Historické kalendárium

pro týden od 19. do 25. srpna

20. srpna 1959

Vešlo v platnost vládní nařízení, kterými byly v krajských městech, tedy i v Ostravě, zřízeny pedagogické instituty. Nový čtyřletý Pedagogický institut v Ostravě nevznikl na zelené louce, ale z iniciativy krajských a městských činitelů bylo do Ostravy přeneseno sídlo dvouleté Vyšší pedagogické školy v Opavě. Institut převzal i funkci zrušených pedagogických škol v Ostravě, Orlové, Novém Jičíně a Krnově, které měly středoškolský charakter. Jejím rektorem se stal Vladimír Uher, který vedl školu i v Opavě. Po přenesení sídla se škola musela potýkat s provozními potížemi, a proto některé katedry a všechny laboratoře bylo zprvu nutno ponechat v Opavě. Prostorová situace byla částečně vyřešena v r. 1960, když institut získal budovu tzv. bílé školy na ulici 30. dubna.

21. srpna 1969

V den prvního výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byly v Ostravě rozmístěny početné pořádkové hlídky stranického komunistického aktivu, které posilovaly hlídky Veřejné bezpečnosti, armády a Lidových milicí. Objevila se řada letáků, různé protiokupační nápisy a hesla. Někteří občané šli do práce pěšky ve smutečním oděvu. Před Novou radnicí a Hutní fakultou Vysoké školy báňské se dopoledne i odpoledne shluklo několik desítek převážně mladých lidí, kteří byli příslušníky pořádkových sil kolem 16 hod rozehnáni. K výslechu bylo předvedeno 165 osob, z toho 120 dělníků.

22. srpna 1969

V Praze zemřel okresní hejtman František Studnář (narodil se 10. dubna 1880 v Otinovsi na Prostějovsku). V roce 1918 byl postaven do čela Okresního úřadu v Prostějově a od roku 1928 vykonával funkci okresního hejtmana v Moravské Ostravě, a to až do zániku okresního úřadu v roce 1941, kdy zároveň odešel do penze. F. Studnář byl milovníkem umění, podporoval začínající umělce a sbíral obrazy a starožitnosti. V 50. letech z finančních důvodů odprodal ze své sbírky několik obrazů, což bylo soudem kvalifikováno jako spekulace a porušení devizového hospodářství a Studnář byl v dubnu 1959 odsouzen ke tří a půl letům ztráty svobody a propadnutí veškerého majetku. V červenci 1961 byl ze zdravotních důvodů z vězení propuštěn, v roce 1968 žádal o rehabilitaci, avšak bezvýsledně. Teprve v roce 1993 Vrchní soud v Praze zrušil původní rozsudky a konstatoval, že byly v rozporu s tehdejším právním řádem. Většina Studnářových sbírek byla patrně rozkradena, neboť Vlastivědné muzeum v Olomouci a olomoucká galerie získaly jen jejich nepatrnou část.

Popisek: Tzv. bílá škola v Moravské Ostravě na dnešní ul. 30. dubna; první stálá budova Pedagogického institutu v Ostravě.

Zpracoval Archiv města Ostravy