Historické kalendárium

pro týden od 12. do 18. srpna

12. srpen 1888

Dne 12. srpna 1888 se v Uherském Brodě v rodině židovského obchodníka a majitele lihovaru narodil budoucí architekt Ernst Korner. V letech 1906-1911 studoval Technickou vysokou školu ve Vídni. Od r. 1920 působil na Ostravsku, kde vznikla podle jeho návrhů řada cenných staveb. V Moravské Ostravě např. novostavba paláce komanditní společnosti J. Rütgerse z r. 1921 (dnes sídlo Českého rozhlasu), obchodní dům Rix z r. 1928 nebo přístavba hotelu National z r. 1929. Ve Vítkovicích byly podle jeho projektu postaveny v letech 1929-1931 úřednické domy v ulicích Ruská, Rudná, Štramberská a Závodní a v Hrabůvce druhá stavební etapa Jubilejní kolonie z let 1926-1931. Při jejich navrhování se inspiroval obytnými komplexy ve Vídni. V r. 1938 E. Korner emigroval před nacisty do Velké Británie a odtud do Austrálie. Zemřel 19. srpna 1966 v Sydney.

13. srpen 1894

13. srpna 1894 si veslařský a plavecký klub Perun v Přívoze pronajal pozemek při řece Odře od rolníka Cyrila Pavlíka na deset let za roční nájemné 5 zlatých a postavil na něm první loděnici. Pozemek byl později oplocen, upraven břeh řeky, zřízeno přístaviště a vysázeny stromy. Tento nejstarší český sportovní spolek na Ostravsku vznikl v roce 1893. První valná hromada se konala v hostinci Karla Dlouhého v Přívoze. Členové klubu nosili jednotný sportovní úbor - košilku s krátkými rukávy vodorovně červenobíle pruhovanou, úzké bílé kalhoty a tmavomodrou, později růžovou, čepici se štítkem. Klubovým znakem byla kotva propletená iniciálou „P“.

15. srpen 1561

Dne 15. srpna 1561 vydal biskupský man Jan Petřvaldský z Petřvaldu listinu určenou sboru Českých bratří v Zábřehu nad Odrou. Na prosbu tehdejšího správce sboru lékaře Jana Rychnovského a svých bratrských poddaných i jiných příslušníků Jednoty, snad z nejbližšího okolí, daroval sboru bratrský dům, který si vlastním nákladem postavili, a k němu přináležející pozemky, příslušníky sboru osvobodil od všech dávek, daní, robot a stavění vojenské hotovosti. Povolil jim rovněž, aby mohli komukoliv odkázat svůj majetek a také provozovat řemesla a obchod. Poslední zmínku o zábřežském sboru nacházíme v napomenutí císaře Rudolfa II. Hynkovi Syrakovskému z Pěrkova z roku 1603, aby uzavřel sbory Českých bratří na svých statcích Paskov, Zábřeh a Stará Ves. V samotné Ostravě nemáme v té době o bratřích zpráv, ač tam snad jednotlivci žili. Větší koncentraci příslušníků jednoty dokládají archivní prameny pro dobu od poloviny 16. století do počátku třicetileté války až z okolí Valašského Meziříčí, Nového Jičína a Fulneka. 

Popisky:

1) Obchodní dům Rix, nároží třídy 28. října a dnešní Vojanovy ulice, 30. léta 20. století. Budova byla válečnými událostmi značně poškozena a v r. 1947 demolována.

2) Družstvo veslařského klubu Perun Přívoz - mistři Moravy na čtyřkách v r. 1923.

3) Veslařský klub Perun v Přívoze, společný výjezd všech lodí, kterým se tradičně zahajovala veslařská sezóna, 1920.

Zpracoval Archiv města Ostravy