Historické kalendárium

pro týden od 29. července do 4. srpna

31. července 1829

Do moravskoostravské radniční věže uhodil 31. července 1829 ve tři čtvrtě na devět blesk a vážně ji při tom poškodil. Spadla západní část horní kopule věže a byla odhozena až k morovému sloupu na náměstí. Blesk poškodil také ovládací prvky hodinového zvonu, samotné hodiny a pod nimi položené okno. Naštěstí nevznikl požár. Městská obec proto z vděčnosti ještě téhož večera uspořádala slavnostní bohoslužbu. Po intervenci občanů nebyla zbylá část věže stržena, jak se původně zamýšlelo, ale ponechána jako ozdoba města a „také z toho důvodu, že radniční hodiny umožňovaly časovou orientaci“. Kopule byla osazena bílým plechem a věžní makovice a korouhvička dostaly nové pozlacení.

31. červenec 1942

Dne 31. července 1942 zemřela novinářka a spisovatelka Jožka Jabůrková (nar. 16. dubna 1896 ve Vítkovicích). Po první světové válce se odstěhovala do Prahy, kde se zapojila do sociálně demokratického a později komunistického dění. Od mládí pracovala v tělovýchovném hnutí a věnovala se práci mezi ženami a mládeží. Jako vedoucí redaktorka ženského časopisu Rozsévačka psala o životě v Praze, o zájmech a problémech žen, poukazovala na možnost řešení nezaměstnanosti, věnovala se potřebám dětí. Stavěla se důsledně proti projevům fašismu a upozorňovala na jeho nebezpečí. Pro svou činnost byla hned 18. března 1939 zatčena gestapem a v létě převezena do koncentračního tábora Ravensbrück, kde na následky krutého mučení zemřela. Na základě jejího života a smrti natočil režisér Juraj Herz podle scénáře Jaromíry Kolárové film Zastihla mě noc.

4. srpna 1891

V roce 1852 zakoupil moravskoostravský střelecký spolek divokou vrbinu na pravém břehu řeky Ostravice, kde vybudoval střelnici, vysadil stromy a keře, zřídil cesty a postavil lavičky. Místo známé později jako Stará střelnice se stalo významným a oblíbeným střediskem společenského a kulturního života širokých vrstev obyvatelstva Moravské i Slezské Ostravy. Konala se zde pravidelná nedělní cvičení ve střelbě, každoroční císařské a královské střelby, čtvrteční koncerty hornické hudby, později se zde pořádaly plesy, divadelní představení nebo prokopské slavnosti horníků. Neustálé nebezpečí povodňových záplav a pokračující industrializace, spojená s rozšiřováním průmyslových závodů v okolí střelnice (dnes je toto místo asi 100 metrů před dnešním mostem M. Sýkory zcela pusté), však donutily střelecký spolek k přeložení střelnice na nové vhodnější místo. Poslední královská střelba se na Staré střelnici konala 4. srpna 1891.