Historické kalendárium

pro týden od 15. do 21. července

18. července 1994

18. 7. 1994 byly v Klimkovicích-Hýlově slavnostně otevřeny jodobromové lázně. Myšlenka na stavbu lázní se zrodila v 80. letech, kdy byla těžbou uhlí ohrožena existence lázní v Darkově na Karvinsku. Stavba byla zahájena v roce 1987, brzy se však zastavila pro nedostatek peněz. Po roce 1989 se na dokončení projektu podílela Česká pojišťovna, celkový náklad na vybudování lázní dosáhl výše 1,2 miliardy korun. Na zelené louce zde vznikl moderní léčebný komplex zahrnující sanatorium pro dospělé se třemi stovkami míst a vedle něj také léčebný dům pro děti se 180 lůžky. Léčení jodobromovou vodou, přiváděnou ze vzdálenosti 15 kilometrů, se soustřeďuje na nemoci pohybového ústrojí a na neurologické problémy.

19. července 1914     

Dne 19. 7. 1914 se v Polské Ostravě konala velká manifestace českého a polského obyvatelstva proti německému národnostnímu útisku. Před osmi tisíci českými a polskými manifestanty proklamovali řečníci jednotlivých politických stran a spolků solidaritu Čechů a Poláků proti Němcům, kteří jsou ve Slezsku pro obě národnosti stejnými utiskovateli. Sociálně demokratický poslanec Jan Prokeš žádal potrestání osnovatelů nacionálních násilností, ke kterým došlo předchozí neděli v Opavě, především zemského prezidenta hraběte Coudenhova. Polskoostravský starosta Jan Poppe upozorňoval na připravenost celé německé akce a její řízení shora.

21. července 1942

21. 7. 1942 se při zatýkání gestapem v Ouběnicích u Prahy zastřelil MUDr. Břetislav Lyčka, který patřil mezi přímé spolupracovníky vykonavatelů atentátu na Reinharda Heydricha. Narodil se 24. 5. 1903 ve Staré Bělé, jako lékař působil v různých pražských nemocnicích a ústavech, v roce 1938 byl dokonce jmenován zdravotním komisařem hlavního města Prahy. Od března 1939 se zapojil do ilegální sokolské odbojové organizace Jindra. Obstarával potraviny a peníze pro rodiny zatčených. Počátkem ledna 1942 navázal kontakt s paradesantní skupinou Antropoid, která provedla atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Josefu Gabčíkovi ošetřil zranění utrpěné při seskoku a opatřil parašutistům falešné pracovní knížky. Ošetřil také Jana Kubiše, který byl při atentátu 27. 5. 1942 zraněn střepinami. Poté, co se parašutisté ukryli v kryptě chrámu Karla Boromějského, připravoval jejich odsun do bezpečí v rakvích. Když 14. 7. 1942 došlo k hromadnému zatýkání členů organizace Jindra, byl Lyčka varován a našel úkryt v obci Ouběnice. Gestapo ho sice 21. 7. 1942 vypátralo, avšak před dopadením spáchal sebevraždu.

Foto:

Lázně Klimkovice.

Zpracoval Archiv města Ostravy