Historické kalendárium

pro týden od 17. do 23. července

17. června 1937

uvedl na titulní straně ostravský Polední deník zprávu: „Dnes o 20. hodině ve stálém ringu kina Cental ve Vítkovicích boxuje profesionál Babiš. Lidové jednotné vstupné je nejlepší pobídkou pro příznivce amatérského boxingu, aby tento podnik navštívili.“ Předtím proběhly kvalifikační zápasy domácích rohovnických dvojic klubu SSK Vítkovice, který boxerský večer pořádal. Pro exhibici si profesionální rohovník welterové váhy Babiš vybral tři místní amatérské soupeře a podle tehdejších novin mohli diváci shlédnout skvělou a napínavou podívanou. Meziklubové utkání SSK Vítkovice proti klubu Ostravica Frýdek skončilo rozhodným vítězstvím domácích v poměru 13 : 3. Zápasy navštívilo 350 osob.

20. června 1874

se narodil v Koutech (m. č. Kravař, okr. Opava) budoucí římskokatolický kněz a vlastivědný pracovník Jan Kaluža – Johannes Kaluza. Gymnázium studoval v Ratiboři, teologii ve Vratislavi. Po vysvěcení v roce 1899 působil v Bavorově, Hlubčicích a Hlučíně. V prosinci 1907 přišel do Hošťálkovic (m. č. Ostravy), kde působil nejprve jako lokální kaplan, poté administrátor a od 13. 1. 1920 až do své smrti jako hošťálkovický farář. Zabýval se místní historií a je autorem německy psané farní kroniky. Své příspěvky uveřejňované v regionálním tisku věnoval vlastivědě Hlučínska, rodným Koutům a svému působišti Hošťálkovicím. Zemřel 21. 1. 1947 a je pohřben na hřbitově v Hošťálkovicích.

22. června 1999

před dvaceti lety zahájila zkušební provoz válcovna minihutě na ploché výrobky v a. s. Nová Huť v Ostravě. Slavnostního zprovoznění mnohomiliardové a po roce 1990 největší tuzemské investice v hutnickém průmyslu se zúčastnil i tehdejší předseda vlády Miloš Zeman, který spolu s tehdejším generálním ředitelem Nové huti ing. Jaroslavem Pětrošem, přestřihli symbolickou pásku nového provozu. Projekt modernizace byl připravován od počátku devadesátých let a jeho součástí byla řada jednání s dodavateli technologických zařízení. Posuzovala se jednotlivá řešení a byla zvolena technologie výroby pásu válcovaného za tepla ze střední bramy. Minihuť se stavěla necelých pět let a hlavním dodavatelem stavby byla americká firma IFC Kaiser.

Přílohy:

Novinový článek o vystoupení boxera Babiše z 17. 6. 1937

Jan Kaluža (1874–1947)

Ze zahájení zkušebního provozu minihutě, podnikový časopis Nová huť z 30. 6. 1999, č. 13.

Zpracoval Archiv města Ostravy