Historické kalendárium

pro týden od 24. do 30. července

26. června 1949

Ustavující plenární zasedání Jednotného národního výboru v Ostravě se konalo 26. června 1949. Výbor měl pouze 48 členů a 16 náhradníků, kteří byli jmenováni přímo ministrem vnitra na návrh okresního akčního výboru Národní fronty. Předsedou byl opět jmenován Josef Kotas a poprvé byla zavedena funkce tajemníka, do níž byl jmenován Dr. Jan Balšínek. Jednotný národní výbor vykonával na území celého okresu působnost okresního národního výboru a na území města též působnost místního národního výboru. První volby do národních výborů se konaly 16. května 1954, kdy existovala jen jediná společná kandidátka Národní fronty. 

26. června 1969

Dne 26. 6. 1969 zemřel v Ostravě malíř a výtvarník Rudolf Prokop. Narodil se 10. 10. 1926 v Českém Těšíně. Studoval na Umělecko-průmyslové škole ve Zlíně, od roku 1945 začal spolupracovat s Hermínou Týrlovou v ateliérech animovaného filmu ve Zlíně a byl spoluautorem filmu Vzpoura hraček. Od konce 50. let se ve svobodném povolání věnoval malbě. Byl členem tvůrčích skupin Ostrava a Kontrast, stal se předsedou krajské pobočky Svazu československých výtvarných umělců. Maloval obrazy z prostředí stavbařů, havířů, ostravského suburbálního prostředí a byl také autorem řady podobizen. Ve 2. polovině 60. let začal experimentovat s možnostmi použití informatiky prostřednictvím fototechnik, aplikacemi konstruktivních serielních řad. Řada jeho obrazů se nachází ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě. 

27. června 1998

Nové podzemní garáže pod Prokešovým náměstím u Nové radnice slavnostním přestřižením pásky otevřeli 27. 6. 1998 primátor města Evžen Tošenovský, obchodní ředitel OKD, a. s., Petr Plachý a ředitel společnosti Garáže Ostrava, a. s., Zdislav Wantula. Garáže postavila společnost VOKD během 14 měsíců, náklady dosáhly 124 milionů korun. Nově bylo k dispozici 203 parkovacích míst a celý prostor monitoroval systém 11 kamer s nepřetržitým videozáznamem. Podstatnými úpravami prošla také plocha samotného náměstí, která byla nově vydlážděna. Upraven byl také prostor pro umístění připravované sochy Ikara. 

Foto:

Výstavba podzemních garáží na Prokešově náměstí. Foto: Archiv města Ostravy. 

Zpracoval Archiv města Ostravy