Historické kalendárium

pro týden od 10. do 16. června

10. červen 1906

Dne 10. 6. 1906 se v Praze narodila budoucí operní pěvkyně a pedagožka Helena Zemanová. Do Ostravy přišla v roce 1933 na pozvání tehdejšího šéfa ostravské opery Jaroslava Vogla a jako sólistka této scény zde působila až do odchodu do penze v roce 1961. Během svého osmadvacetiletého působení v Ostravě nastudovala přes 120 operních a operetních rolí ve více než pěti tisících představeních. Její temně zabarvený zvučný hlas spolehlivě ovládaný i v nejnáročnějších operních postavách jí umožnil zvládnout široký repertoár mezzosopránových a altových rolí jako například Smetana: Hubička (Martinka), Tajemství (panna Róza); Blodek: V studni (Veruna); Dvořák: Rusalka (ježibaba), Janáček: Její pastorkyně (stařenka Buryjovka) a další. Věnovala se také koncertnímu vystupování. Zemřela 9. února 1990 v Ostravě.

13. červen 1927

Tři Ostraváci – Jaroslav Venhač z Vítkovic, Adolf Hirsch z Kunčic a Miloš Stuž z Vítkovic se vydali 13. června 1927 na cestu kolem světa. Cesta byla plánována na dobu asi deseti let. Zdrojem obživy se měl stát prodej poštovních známek, pořádání přednášek, publikování cestovních zkušeností. Plánována trasa měla vést přes následující státy: Německo, Holandsko, Belgie, Francie, Španělsko, Švýcarsko, Itálie, Jugoslávie, Řecko, a pak pokračovat do Asie. Jeden z účastníků Adolf Hirsch se vrátil již na jaře 1928. Tuto zajímavou událost zaznamenala také kronika obce Kunčice nad Ostravicí, odkud mladí cestovatelé doprovázeni hudbou vyrazili.

13. červen 1933

Dne 13. června 1933 měly být zahájeny stavební firmou inženýra Josefa Slívy ze Slezské Ostravy práce na stavbě obecní kanalizace v Muglinově. Práce byla jako tzv. nouzová subvencována Zemským úřadem v Brně a hlavní podmínkou bylo, aby podnikatel zaměstnával místní nezaměstnané. Za tímto účelem vydala obec dvaceti nezaměstnaným dělníkům poukázky na práci, aby se hlásili u podnikatele. Za příliš malou mzdu za úkolovou práci – 3 Kč za vykopaný 1 m³ hlíny odmítli nezaměstnaní pracovat a žádali dojednání hodinové mzdy. Přesto se jeden dělník rozhodl pracovat. Pod hrozbami i fyzickém napadení byl nucen i on práci opustit. Tři násilníci byli za napadení a vyhrůžky odsouzeni Okresním soudem ve Slezské Ostravě k trestu vězení na 14, 10 a 8 dní.

Fota:

Program ostravského divadla s obsazením opery Její pastorkyňa, premiéra 15. 6. 1958, kde vystupovala i pěvkyně Helena Zemanová.

Kronika Obce Kunčic nad Ostravicí uložená v Archivu města Ostravy (k druhé události)

Okresní soud ve Slezské Ostravě ve 30. letech 20. století (k třetí události) 

Zpracoval Archiv města Ostravy