Historické kalendárium

pro týden od 27. května do 2. června

27. květen 1560

Dne 27. května 1560 bylo vydáno v Polance nad Odrou Janem Sedlnickým z Choltic privilegium, které vyvrací představu o idylických vztazích mezi majitelem a jeho poddanými v době předbělohorské. Sedlnický si stěžuje, že se s ním Polanští soudili o výši robot, ale jelikož se pokořili, odpustil jim a zároveň stanovil jejich povinnosti. Poddaní se museli zavázat orat panská pole po půldruhém dnu ročně, vyvézt po šesti vozech hnoje z panského dvora na pole, žnout, hrabat a vázat obilí a přivézt do panských stodol po jednom voze ozimu, jařiny a sena. Kromě toho museli odvádět ročně po 15 vejcích, kopu nevykrmených hus a tři maldry ovsa. Na důkaz svého odpuštění povolil svobodně sekat trávu v polanském lese u řeky Odry a potvrdil staré právo na svobodný lov ryb v Odře.

30. květen 1946

První organizovaný odsun Němců z Ostravy proběhl 30. května 1946. Po válce byli Němci umisťováni do táborů, kterých vzniklo na území města Ostravy v prvních týdnech po osvobození asi 23, z toho čtyři v Moravské Ostravě. Při soustřeďování německého obyvatelstva docházelo k excesům spojeným s projevy brutálního násilí. V tomto směru proslul internační tábor na Nádražní třídě v Moravské Ostravě, který vznikl v prostoru bývalé zasilatelské firmy Hanke. Byli zde soustředěni především nacisté a kolaboranti, ale také váleční zajatci a nacházely se zde rovněž ženy a děti. Tábor byl zpočátku střežen dozorčí službou výpomocných členů stráže Národní bezpečnosti. Až do 13. června 1945, kdy správu tábora převzaly řádné orgány Sboru národní bezpečnosti, zde byly na denním pořádku svévolné popravy, mučení a znásilňování. Vyvrcholením táborového běsu byla fingovaná vzpoura, při níž bylo dne 4. června 1945 pobito 72 Němců. 

1. červen 1924

Dne 1. června 1924 se v Moravské Ostravě narodil spisovatel Oldřich Šuleř. Pracoval jako redaktor v ostravském rozhlasu, ředitel knihovny, šéfredaktor časopisu Červený květ, vedl Krajské nakladatelství v Ostravě. Politická normalizace po roce 1970 ho násilně vyřadila z veřejného života. K organizaci literárního života v regionu se vrátil po listopadu 1989 a stal se předsedou ostravské pobočky Sdružení českých spisovatelů. Prosadil se jako prozaik, publicista, dramatik, literární kritik, autor televizních a rozhlasových her. Ve své tvorbě se inspiroval událostmi druhé světové války i poválečným obdobím, náměty čerpal z oblastí Jesenicka, Valašska a Ostravska. Řadí se k představitelům realistické prózy na Ostravsku. Byl čestným občanem města Ostravy. Zemřel 26. 1. 2015 v Ostravě.

Foto: Polanka nad Odrou

Foto: Památník připomínající na internační tábor pro Němce Hanke v Nádražní ulici, který byl odhalen v roce 2018

Foto: Oldřich Šuleř 

Zpracoval Archiv města Ostravy