Historické kalendárium

pro týden od 20. do 26. května

22. květen 1960

V ranních hodinách v neděli 22. 5. 1960 došlo v porubech 912 a 914 sloje Flora Dolu Hlubina k výbuchu metanu, při němž zahynuli 54 horníci a tři byli těžce zraněni. Z celé oblasti se podařilo zachránit pouze 19 horníků. Počtem obětí se jednalo o třetí nejtragičtější důlní neštěstí v poválečné době. Následné vyšetřování prokázalo, že k výbuchu došlo v důsledku zkratu při opravě elektrického osvětlení. Na záchranářských pracích se podílelo 260 záchranářů a vyprošťování obětí ve velmi těžkých podmínkách v nízkém porubu trvalo sedmnáct hodin. Smuteční rozloučení s 31 zemřelými horníky proběhlo 24. května ve hřbitovním háji v Mariánských Horách, odkud jejich ostatky směřovaly do ostravského krematoria. Pozůstatky zbývajících 23 horníků byly na přání příbuzných krátce po tragédii převezeny do míst jejich bydlišť.

24. květen 1898

Dne 24. 5. 1898 byla ve Vídni vydána věnovací listina, kterou bankovní dům S. M. von Rothschild při příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. založil nadaci ke zřízení sirotčince v Moravské Ostravě. Firma vedená Albertem sv. p. von Rothschild vložila do nadace kapitál ve výši 150 tisíc zlatých, z něhož 100 tisíc ve formě státních obligací mělo sloužit k zajištění pravidelných příjmů pro provoz sirotčince a péči o přibližně 30 chlapců a dívek ve věku od 6 do 14 let, zbylých 50 tisíc bylo využito k nákupu stavební parcely a výstavbě a vybavení budovy sirotčince. Nadaci spravovalo pětičlenné kuratorium, v jehož čele stál starosta Moravské Ostravy. Stavba Jubilejního sirotčince sv. p. von Rothschild byla dokončena a slavnostně předána počátkem prosince 1898. Sociální zařízení pečující o nemajetné opuštěné děti, které městu citelně scházelo, začalo fungovat od následujícího roku.

25. květen 1868

Dne 25. května 1868 se v Heřmanově Městci (okr. Chrudim) narodil architekt a stavitel Ing. Otokar Bém. Absolvent průmyslové školy v Liberci a Akademie výtvarných umění ve Vídni patřil k žákům věhlasného prof. Otto Wagnera. Do Moravské Ostravy přišel v roce 1898. Úzce spolupracoval se stavitelem Františkem Jurečkem ml., s jehož sestrou Ludmilou se oženil. Projektoval činžovní domy pro příslušníky české technické inteligence, obytné domy pro důlní společnosti, průmyslové objekty, veřejné i sakrální stavby. Ve své tvorbě uplatňoval biomorfní a geometrickou secesi, historizující sloh i prvky art deco. K jeho nejznámějším realizacím patří novobarokní chrám Korunování Panny Marie v Mariánských Horách, klášter Milosrdných sester sv. Kříže v Moravské Ostravě (dnes budova Rektorátu Ostravské univerzity), hotel Slavia v Hollarově ulici či přestavba sídla filiálky Pražské úvěrní banky na Masarykově náměstí. Otokar Bém zemřel 28. 10. 1949 v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Foto:

Budova tzv. Rothschildova sirotčince v Moravské Ostravě byla v meziválečné době adaptována na ženský domov a kuchařskou školu dobročinného spolku Dobromila. Od roku 1945 slouží objekt na dnešní Poděbradově ulici jako mateřská škola. 

Zpracoval Archiv města Ostravy