Historické kalendárium

pro týden od 29. dubna do 5. května

29. duben 1969

Dne 29. 4. 1969 vydala Česká národní rada zákon o městě Ostravě (č. 40/1969 Sb.), který vstoupil v platnost k 1. 7. téhož roku. Podle ustanovení tohoto zákona tvořilo město Ostrava samostatnou územně správní jednotku o 25 městských částech. Orgánem státní moci a státní správy se stal Národní výbor města Ostravy, jenž byl řízen přímo vládou České socialistické republiky a jemuž podléhalo devět obvodních národních výborů. Hlavní představitel města se od nynějška nazýval primátor. Tím prvním, který mohl tohoto označení užívat, byl Zdeněk Kupka. Vymezení úkolů a kompetencí mezi Národním výborem města Ostravy a obvodními národními výbory upravoval nový městský statut, schválený 27. 6. 1969.

30. duben 1959

V rámci oslav 14. výročí osvobození města Ostravy byl 30. 4. 1959 uveden do provozu nově vybudovaný most Pionýrů. Původní most, nazývaný Jubilejní, který byl mezi Moravskou a Slezskou Ostravou zprovozněn v roce 1939, zničila na konci druhé světové války ustupující německá armáda. Slavnostního otevření nového mostu se účastnila mj. družební delegace z katovického vojvodství v sousedním Polsku. Své jméno dostal na počest ostravské Pionýrské organizace Čs. svazu mládeže, jejíž členové přispěli k výstavbě mostu sběrem dvou a půl tisíce tun kovového šrotu. Ostravští pionýři současně obdrželi od předsedy národního výboru Josefa Kotase budovatelskou Cenu města a v Komenského sadech pro ně byla zřízena tzv. pionýrská železnice nabízející vyhlídkové jízdy dětským vláčkem.

3. květen 1952

Dne 3. 5. 1952 zemřel v Ostravě dlouholetý farář Msgre. Josef Nejedlý. Narodil se v obci Rozstání (okr. Prostějov) v roce 1891. Studoval na arcibiskupském chlapeckém gymnáziu v Kroměříži a v bohosloveckém semináři v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1914. Působil v několika obcích na Hlučínsku. K 1. 6. 1936 se stal farářem v Moravské Ostravě a tento úřad vykonával až do své smrti. Na počátku okupace byl krátce vězněn gestapem. V době druhé světové války podporoval rodiny pronásledovaných, chudé studenty ze Sudet a bohoslovce na nucených pracích v ostravských šachtách. Po osvobození v květnu 1945 se zasloužil o vydávání deníku Hlas, který se stal tiskovým orgánem Lidové strany na Ostravsku a který sledoval zájmy katolického obyvatelstva. Pohřbu P. Nejedlého se účastnilo na 180 kněží. V roce 1963 byly jeho ostatky přeneseny na ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě.

Foto:

Zatěžkávací zkouška mostu Pionýrů krátce před jeho zprovozněním v roce 1959. V této podobě most fungoval do listopadu 1976, kdy byl poškozen výbuchem koksárenského plynu. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy