Historické kalendárium

pro týden od 15. do 21. dubna

15. 4. 1934

V neděli 15. dubna 1934 odpoledne byla v Domě umění v Moravské Ostravě zahájena výstava tiskařských a fotografických technik, kterou uspořádala místní pobočka České obchodnické besedy ve spolupráci se spolkem Typografia a filiálkou vydavatelství Melantrich v Moravské Ostravě pod záštitou Kulturní rady pro širší Ostravsko. Návštěvníci se mohli podrobně seznámit s jednotlivými tiskovými technikami, jejich historickým vývojem i s vlivem soudobého umění na práci tiskaře a grafika. Podle soudobého tisku se jednalo o naprosto unikátní výstavu, první svého druhu na Ostravsku.

16. 4. 1947

Ostravský deník Nové slovo otiskl 16. dubna 1947 článek s názvem „Vnitřní Ostrava bude mít trolleybusy“. Pisatel v něm shrnul problémy, které čekají město při sloučení sítě ostravské pouliční hromadné dopravy v jeden celek (např. místní tramvajové tratě byly tehdy provozovány jak normálně rozchodné, tak také úzkorozchodné, s nezbytnými přestupy) a konstatoval, že ideálním řešením pro centrum města, kde pro nedostatečnou šířku ulic nelze stavět tramvajové tratě, by byla doprava trolejbusová, „po vzoru Zlína, o které se sice uvažuje, ale zatím je přece jen hudbou budoucnosti“. Autor článku se však naštěstí mýlil. Trolejbusy začaly v Ostravě jezdit již za pět let, 9. května 1952.

21. 4. 1939

V zasedací síni městské rady se dne 21. dubna 1939 konala slavnostní schůze při příležitosti odjezdu dosavadního velitele ostravské průmyslové oblasti generálmajora Keinera z Moravské Ostravy. Němci dosazený starosta Josef Hinner mu vyjádřil jménem zástupců města své poděkování a na památku věnoval obraz ostravského malíře Vladimíra Kristina, zachycující panorama Moravské Ostravy. Téhož dne se pak konala v hotelu Palace slavnostní večeře na rozloučenou. Generál Walter Keiner, který se zapsal do historie Ostravy jako okupační velitel města v březnu 1939, se později zúčastnil tažení proti Polsku a Sovětskému svazu, v květnu 1945 byl zajat na západní frontě a po propuštění v roce 1947 žil po zbytek života v Gelnhausenu v SRN, kde také zemřel ve věku 88 let. 

Foto: Generál Walter Keiner (na snímku uprostřed) před Novou radnicí v Moravské Ostravě.

Zpracoval: Archiv města Ostravy