Historické kalendárium

pro týden od 8. dubna do 14. dubna

8. dubna 1947

V úterý dne 8. dubna 1947 byla slavnostním výkopem na staveništi v Přívoze v prostoru mezi Muglinovskou a Korejskou ulicí zahájena tzv. stavební dvouletka v Ostravě. Vzniklo zde posléze celkem šest dvoupatrových obytných domů, výstavba dalších proběhla v Muglinově, Kunčičkách a Hrabové. Zahájení stavby se zúčastnili mj. předseda expozitury Zemského národního výboru v Ostravě Vladimír Chamrád a předseda ostravského národního výboru Josef Kotas.

12. dubna 1958

Dne 12. dubna 1958 zemřel v Praze Karel Handzel, překladatel, spisovatel a ostravský rodák (nar. 24. 10. 1885 v Moravské Ostravě). Tento dnes již málo známý autor se věnoval knižní a povídkové tvorbě, situované do prostředí Ostravska, inspiroval se hornickou tematikou i lidovými pověstmi. Některé z jeho děl ilustroval svými dřevoryty známý ostravský malíř Břetislav Bartoš.

14. dubna 2000

V Ostravě-Michálkovicích byla 14. dubna 2000 slavnostně zpřístupněna veřejnosti národní kulturní památka Důl Michal, kterou převzal do své správy Národní památkový ústav. Zároveň byla v prostorách bývalé cechovny zahájena výstava Pocta prezentující díla umělců střední a mladší generace pocházejících z ostravského regionu. V rámci slavnostního otevření areálu se konalo také divadelní představení Komorní scény Aréna Průběžná O(s)trava krve.

Fota:

Kotas_vykop_1947.jpg

Josef Kotas na slavnostním zahájení stavby obytných domů v Přívoze. 

Handzel_Chachari.jpg

Obálka povídkového souboru Chachaři s ilustracemi Břetislava Bartoše.