Historické kalendárium

pro týden od 1. do 7. dubna

1. 4. 1930

V úterý 1. dubna 1930 otiskl Polední ostravský deník satiricky laděný článek v aprílovém duchu, v němž informoval o nálezu milionového pokladu pod budovou Nové radnice v Moravské Ostravě. Poklad měl odhalit slavný čínský jasnovidec Li Rpa-cham (přesmyčka slov Apríl a Mach, ve druhém případě se jednalo zřejmě o pisatele článku) v základech pod střední částí budovy, které byly původně s velkými náklady dimenzovány tak, aby unesly obytnou železobetonovou věž. Autor tím naznačoval, že v důsledku změny projektu, kdy byla nakonec postavena pouze vyhlídková věž s podstatně lehčí kovovou konstrukcí, šlo o zbytečně promrhané peníze daňových poplatníků. Dlužno ovšem podotknout, že obvinění nebylo zcela spravedlivé; masivní železobetonová plotna nebyla umístěna pod střední částí budovy jen kvůli projektované věži, nýbrž i kvůli méně stabilnímu podloží, tvořenému několikametrovou vrstvou naplaveného štěrku.

2. 4. 1909

Na zasedání dne 2. dubna 1909 se obecní výbor v Polské (dnes Slezské) Ostravě usnesl postavit novou radniční budovu, neboť doposud sídlil obecní úřad v nevelkém jednopatrovém domě v Těšínské ulici. V soutěži zvítězil plán architekta Viktorina Šulce, finální projekt upravil vedoucí stavebního úřadu Jaroslav Volenc a stavitel Josef Vysloužil. Budova v novorenesančním slohu vyrostla vedle objektu staré radnice v letech 1910-1913 a dodnes tvoří významnou dominantu této části Slezské Ostravy.

6. 4. 1976

Obce Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovice, připojené k Ostravě v roce 1975 a dosud spravované vlastními místními národními výbory, se staly částmi městského obvodu řízeného Obvodním národním výborem Ostrava 3. K obnovení vlastní samosprávy zde došlo až v roce 1990, kdy byly vytvořeny městské obvody Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovice.

Fota:

Budova polskoostravské radnice před rokem 1918.

Titulek článku o nálezu pokladu pod Novou radnicí. Polední ostravský deník 1. 4. 1930.

Zpracoval: Archiv města Ostravy