Historické kalendárium

pro týden od 25. do 31. března

26. březen 1931

Noviny Duch času přinesl 26. března 1931 informaci o zavedení nového dopravního řádu (doplněk jízdního a uličního řádu) pro Moravskou Ostravu. Dosavadní dopravní řád byl po vzoru jiných velkoměst upraven a doplněn zejména v oblasti předpisů pro motorová a ostatní vozidla, dopravní obsluhu (skládání a nakládání zboží), provoz elektrických drah. Obsáhlý článek seznamuje čtenáře v závěru rovněž s výší trestů za případné přestupky proti těmto předpisům a podotýká, že jejich platnost začne dnem 5. 4. 1931.

30. březen 1942

V Osvětimi (Polsko) dne 30. března 1942 zemřel Ladislav Třenecký, spisovatel, učitel a kulturní pracovník, narodil se ve Slezské Ostravě 4. 6. 1902. Pocházel z hornické rodiny, vystudoval učitelský ústav a působil jako odborný učitel na různých školách v Ostravě, vyučoval český jazyk, zeměpis, dějepis a občanskou nauku. Do literatury vstoupil počátkem dvacátých let pod dohledem spisovatele Vojtěcha Martínka. Náměty pro svou tvorbu čerpal z prostředí, které důvěrně znal, z dělnických kolonií. Psal verše, povídky, později také recenze a divadelní referáty. Mezi jeho pracemi najdeme např. sbírku povídek Nákaza (1931), román Parta (1932) nebo román Zapomenutý revír (1939). Ladislav Třenecký sepsal také knihu pohádek s názvem Pohádky zpod Lysé hory (asi 1935). Spolupracoval s ostravským rozhlasem a angažoval se v sokolském hnutí. Pro své politické názory byl zatčen a vězněn, zemřel v koncentračním táboře.

31. březen 1962

Na Černé louce 31. března 1962 proběhla premiéra kabaretu známých pražských herců Miroslava Horníčka a Miloše Kopeckého pod názvem Tvrďák aneb Julius, Albert a tma.  Hra byla uváděna v Ostravě celkem osmkrát, zhlédlo ji přes čtyři tisíce diváků a měla obrovský úspěch. Pražská premiéra a zájezdy do dalších měst (např. Brno, Plzeň) se uskutečnily až později. Hra byla založena na kabaretním principu, tedy střídání poetického i komického mluveného slova, hudby a písniček. Režisérem představení byl Ján Roháč.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

článek z novin, 1931

ukázky z díla Ladislava Třeneckého