Historické kalendárium

pro týden od 11. do 17. března

11. března 2000

Dne 11. 3. 2000 zemřel v Ostravě Prof. RNDr. Jaroslav Ašmera, CSc., zoolog a parazitolog. Narodil se v Ostravě 19. 4. 1932, v letech 1952-1957 studoval na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl dlouholetým pracovníkem Krajské hygienické stanice v Ostravě (1957-1983), působil zde ve funkci vedoucího oddělení parazitologie a ekologie. V šedesátých letech se spolu s epidemiology podílel na opatřeních proti leptospiróze. Organizoval programy eliminace výskytu vši dětské ve školách. V roce 1983 byl pověřen vedením Ústavu ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě. Od roku 1989 byl profesorem na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Zabýval se studiem klíšťat a klíšťové encefalitidy, přírodní ohniskovostí nákaz a skladištními škůdci. Byl autorem 75 vědeckých prací, např. Problematika leptospiróz na severní Moravě (1991).

14. března 1905

Dne 14. 3. 1905 byly schváleny ministerstvem vnitra stanovy obecní spořitelny ve Vítkovicích. O zřízení tohoto peněžního ústavu pro obyvatele obce, jako alternativy ke dříve zřízené závodní spořitelně v železárnách, která však sloužila pouze jejich zaměstnancům, rozhodl na návrh finanční komise obecní výbor v květnu 1904. Původní termín (1. 1. 1905) nemohl být dodržen, protože finanční prokuratura neschválila původně navržené ručení obce za závazky spořitelny (zástava budovy radnice a chlapecké měšťanské školy ve Vítkovicích). V květnu 1905 byl zvolen spořitelní výbor a od 1. 7. 1905 mohli první zájemci ukládat své úspory do obecní spořitelny, jejímž sídlem byla vítkovická radnice. Předsedou spořitelního výboru byl starosta obce Johann Vietz a ředitelem Walter Landauer, sekretář VHHT a předseda právní komise obecního výboru.

17. března 1908

Dne 17. 3. 1908 se v Bernarticích nad Odrou (okr. Nový Jičín) narodil Joža Šimíček (vlastním jménem Eduard Josef, pseudonym Václav Hirsche), hudební skladatel, pianista a kapelník. Pocházel z hudební rodiny, po absolvování měšťanské školy v Novém Jičíně a hudební školy Matice školské v Mariánských Horách (m.č. Ostravy) působil v Ostravě (pianista v kině Odeon a Kosmos, produkce taneční hudby v nočních podnicích Boston Bar a Krystal Bar), v letech 1935-1940 byl korepetitorem a kapelníkem v ostravském divadle. Od roku 1946 pracoval v Čs. rozhlase. V letech 1954-1968 byl členem nově vzniklého Ostravského symfonického orchestru (nyní Janáčkova filharmonie Ostrava). V roce 1968 odešel do penze, v letech 1970-1972 byl pianistou v kavárně v Dubrovniku, zemřel 30. 9. 1989 v Ostravě.

Foto: budova radnice, Vítkovice, počátek 20. stol.