Historické kalendárium

pro týden od 4. března do 10. března

10. března 1891

Dne 10. března 1891 zemřel v Plesné (m. č. Ostravy) P. František Ječmínek, farář, propagátor lidového peněžnictví a zakladatel Rolnické záložny v Plesné. Narodil se 26. 4. 1821 ve Vítkovicích (m. č. Ostravy), pátým plesenským farářem se stal 2. 4. 1862 a působil zde až do své smrti.  Zasloužil se o přestavění školy, křtitelnice, křížové cesty aj. Svým farníkům byl nápomocen nejen ve věcech duchovních, ale také v záležitostech světských. Nabádal občany Plesné ke spořivosti a dobrému hospodaření, aktivně se podílel na založení Rolnické záložny v Plesné, v letech 1873 - 1876 byl členem výboru záložny a v období 1877 až 1880 revizorem účtů. F. Ječmínek byl také autorem první farní kroniky. Jeho nástupcem na plesenské faře se stal v roce 1891 P. Antonín Trnkal, který zde již v dřívějších létech působil jako kooperátor.

10. března 2000

10. března 2000 zemřel v Havířově Jiří Bielecki, malíř, grafik a sochař. Narodil se v Ostravě 21. 8. 1929, vystudoval průmyslovou školu nábytkářskou v Chrudimi. Byl zakládajícím členem Klubu konkretistů v roce 1967, člen Unie výtvarných umělců Ostrava. V době normalizace a komunismu neměl možnost veřejně prezentovat svá díla, pracoval jako propagační grafik. V osmdesátých letech se věnoval nábytkové tvorbě v podobě nábytkových dekoračních doplňků z kovu a skla. Teprve po revoluci v roce 1989 navázal na svou dřívější tvorbu, soustředil se na práci s kovem, vytvářel snadnější interiérové aplikace a menší reliéfní objekty, opět aktivně vystavoval a dostal se do popředí ostravského výtvarného života. V roce 1999 byl oceněn titulem Osobnost kultury Havířova. Jeho díla jsou opět k vidění ve výstavních síních po celé republice, např. v roce 2016 uspořádalo Museum Kampa v Praze rozsáhlou výstavu s názvem Jiří Bielecki: Vznášení, tvorba z 60. - 90. let.

Foto: František Ječmínek

Zpracoval Archiv města Ostravy