Historické kalendárium

pro týden od 25. února do 3. března

28. únor 1996

Dne 28. února 1996 schválila vláda ČR poskytnutí dotace ve výši 961 miliónů korun na dekontaminaci půdy zamořené průmyslovou výrobou na území dnešní Nové Karoliny. Příprava změny funkčního využití území byla zahájena již počátkem 80. let, kdy byly postupně utlumovány jednotlivé výroby, bourány stavby a likvidována technologická zařízení hutě, koksovny, elektrárny, chemických provozů a dalších. Sanace areálu proběhla v letech 1997 až 2005 s celkovými náklady 1,9 miliardy korun. Dalších pět let trval tzv. postsanační monitoring, který především na základě rozboru podzemních vod zjišťoval, zda může mít bývalé využití území ještě nějaké negativní dopady.

29. únor 1880

29. února 1880 se konala ustavující valná hromada Občanské záložny pro Moravskou Ostravu a okolí. Jejím předsedou byl zvolen vrchní inženýr Josef Hýbner. Mezi členy spolku patřila řada významných představitelů českého národního hnutí, mj stavitel František Jureček, advokát Edmund Palkovský nebo Emanuel Balcar. Čistý zisk záložny byl v počátcích určen na vytvoření povinného rezervního fondu a také na podporu českých škol a spolků. Např. v roce 1885 bylo ze zisku 600 zlatých uvolněno 65 zl na obdarování Hospodářské školy v Místku, Matice opavské, vídeňského spolku Komenský nebo Národní školy ve Lhotce (dnešní Mariánské Hory). V roce 1898 ze zisku 9347 věnovala záložna již 1500 zl. Z toho nejvyšší suma 1000 zl připadla Matici ostravské, která prostředky použila na budování gymnázia v Moravské Ostravě.

1. březen 1855

1. března 1855 se v Brně narodil knihkupec, tiskař a vydavatel Julius Kittl. Po studiích knihtiskařství v Lipsku v Německou koupil v r. 1881 od dědiců knihtiskaře Reinharda Prokische knihkupectví v Moravské Ostravě. Tiskárna, expedice novin, obchod s knihami, papírenským zbožím, uměleckými předměty, hudebninami a hudebními nástroji, půjčovna knih a hudebnin se nacházely na hlavním ostravském náměstí. J. Kittl tiskl a vydával německé i české noviny (mj. Ostrauer Zeitung Tageblatt, Österreichische Morgenzeitung und Handelsbaltt), časopisy, knihy, plakáty aj. Na přelomu 19. a 20. století patřila jeho tiskárna k nejmodernějším podnikům svého druhu na Moravě. Za technické a umělecké provedení tiskařských prací získal řadu ocenění na výstavách v Olomouci, Brně, Bruselu i Paříži. 

Popisky k fotografiím:

Knihkupectví J. Kittla na dnešním Masarykově náměstí (konec 19. století)

Území dnešní Nové Karoliny (70. léta 20. století)

Zpracoval Archiv města Ostravy