Historické kalendárium

pro týden od 4. do 10. února

6. únor 1949

Dne 6. února 1949 byla v Ostravě-Radvanicích v budově bývalého sanatoria otevřena Krajská politická škola Eduarda Urxe. Komunistická strana věnovala ideologické indoktrinaci velkou pozornost. Myšlenka vybudovat politickou školu vznikla již v roce 1945. Hlavním posláním školy bylo, řečeno stranickým žargonem, „připravovat stranický aktiv k tomu, aby byl schopen vytvářet atmosféru vysoké náročnosti, promyslet opatření a úkoly, které povedou ke zvýšení akceschopnosti stranických organizací a k prohloubení aktivity všech komunistů.“ Přednášky se konaly v ostravském Domě umění, v roce 1946 byla zřízena internátní škola v Krnově-Ježníku. Ročně se v 90 kurzech vystřídalo téměř 3500 posluchačů.

10. únor 1909

Dne 10. 2. 1909 se v Litovli narodil spisovatel, literární historik, překladatel, publicista a rozhlasový pracovník Milan Rusinský.  Od roku 1933 až do poloviny 50. let 20. století pracoval v ostravském rozhlase, nejprve jako hlasatel, pak literární tajemník, posléze jako dramaturg a programový vedoucí. V letech 1954 až 1960 byl tajemníkem ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů. Je autorem několika knih, které jsou spjaty s regionem Ostravska a Opavska (Návrat a jiné prózy, Němečtí Slezané, Hladové dni, Bludička slávy, Cesta k horám). Přeložil do češtiny dva romány slezského spisovatele píšícího a žijícího v Německu Augusta Scholtise, rodáka z Bolatic na Hlučínsku (Baba a její děti, Železárny). Zemřel 8. 11. 1987 v Ostravě. 

10. únor 1994

10. února 1994 vyhořela budova bývalého hudebního klubu Rock Hill na Hulváckém kopci. Klub otevřený v euforické popřevratové době fungoval sice jen necelý rok, ale zanechal na ostravské klubové scéně nesmazatelnou stopu. Na prvním koncertě 4. října 1991 vystoupily kapely Marxova Tchýně, Marcel Woodman a Katka a její pistolníci. V klubu hrál výkvět tehdejší alternativní scény např. S.P.S., Stará dobrá ruční práce, Už jsme doma, Zuby nehty, Půlnoc, Slobodná Europa i méně známé kapely. Koncertem Visacího zámku klub svou činnost 8. června 1992 ukončil.

Foto: Milan Rusinský před rozhlasovým mikrofonem.

Zpracoval Archiv města Ostravy