Historické kalendárium

pro týden od 21. do 27. ledna

21. 1. 1871

Dne 21. ledna 1871 byl založen Hornicko-čtenářský spolek Salm v Polské Ostravě. Jednalo se o vůbec nejstarší vzdělávací spolek v Polské Ostravě, jehož aktivity se záhy přesunuly i do kulturní a dobročinné roviny značně přesahující hranice dělnické kolonie Salmovce (Salm, Na Salmě). K založení spolku přispěl Karel Jaromír Bukovanský, učitel na místní závodní škole, který spolku zpočátku také předsedal. Do spolku se po jeho založení přihlásilo 52 členů a byla založena spolková knihovna připomínající ve svých počátcích spíše čítárnu, v roce 1909 vlastnila 342 svazků. Kromě vedení knihovny pořádal spolek divadelní hry, organizoval přednášky, výlety, taneční večírky, silvestrovské akce apod. V roce 1923 se jeho členové stali součástí Slezské matice osvěty lidové.  

23. 1. 1919

23. ledna 1919 velitel československých vojsk na Těšínsku podplukovník Josef Šnejdárek, jehož štáb sídlil v Moravské Ostravě, se během dopoledne za účasti dohodových důstojníků pokusil přimět polské vojsko ke stažení z Těšínska, aby se předešlo vojenské srážce. Jednání v Těšíně s velitelem polských sil generálem Latinikovem bylo bezvýsledné, proto byly po 13. hodině československým vojskem složeným převážně z legionářů zahájeny bojové akce. Ještě téhož dne bylo obsazeno území od Bohumína až po Karvinou. Druhého dne v 11 hodin byla bez boje obsazena Karviná a do večera pak všechny karvinské doly, 27. ledna byl dobyt Těšín. Za čtyři dny česká vojska stanula na březích Visly a byla rozhodnuta postupovat až na Bílsko. Avšak 30. ledna byl další postup československých vojsk na příkaz Dohody zastaven. Na její nátlak došlo také mezi oběma státy k uzavření příměří.

24. 1. 1988

Dne 24. ledna 1988 zemřel v Ostravě Dr. Ing. Jan Čermák (narodil se 6. 2. 1903 v Židlochovicích, okr. Brno-venkov), vodohospodář a stavitel přehrad na Ostravsku. V letech 1922 až 1928 vystudoval na České vysoké škole technické v Brně obor inženýrského stavitelství, směr vodohospodářský. Od roku 1934 se stal stavebním správcem úprav řek Odry a Ostravice v Moravské Ostravě, působil jako poradce při řešení vodohospodářských úkolů, hlavně při zásobování užitkovou vodou ve Vítkovických železárnách. V roce 1942 byl nedobrovolně penzionován, v roce 1944 uvězněn v internačním táboře v Postoloprtech. Po osvobození v roce 1945 nastoupil zpět do veřejné služby, v roce 1946 obhájil na Vysoké škole technické v Brně disertační práci „Vodní stavby v poddolovaném území“. Pro své vynikající technické znalosti byl pověřen projekcí a vedením výstavby dvou prvních údolních přehrad na Ostravsku u Kružberku a Žermanic. V 50. letech 20. století byl nespravedlivě napadán a šikanován, proto v roce 1955 raději odešel do technického odboru Báňských projektů v Ostravě, kde se stal hlavním specialistou. Po odchodu do důchodu v roce 1964 se nadále podílel na expertní, konzultační, přednáškové a publikační činnosti.

Foto: Jan Čermák

Zpracoval Archiv města Ostravy