Historické kalendárium

pro týden od 7. do 13. ledna

7. ledna 1640

Dne 7. ledna 1640 sepsali sedláci z dědiny Polanky stížnost proti svému pánovi Janu Kryštofu Vaneckému ve věci robot. Text stížnosti vznikl v opavském městském vězení, kam je Jan Kryštof nechal uvrhnout pro nekonání povozů a robot, které v dřívějších dobách nebyli povinni plnit. V sepsané stížnosti především poukázali na to, jak byli sužováni vojenským lidem z Moravy: „…zůstávajíce pak u vězení, opustíce hospodářství své, velikou škodu na živnůstkách svých snášíme a tu v tomž vězení nic nevysedíme…“. Žádali o propuštění a spravedlivé rozhodnutí ve věci nově nařízených robot. Nález zemského soudu byl jejich pokorné prosbě krajně nepřívětivý. Bylo jim nařízeno vykonávat roboty na panských polnostech a rybnících, povinni byli také svážet dříví a vykonávat další potřeby. Za to, že si dovolili obtěžovat zemský soud a neprávem obvinili vrchnost, měli být potrestáni.     

8. ledna 1946

8. ledna 1946 se v Krumvíři (okr. Břeclav) narodila operní pěvkyně Eva Kinclová (vl. jménem Kynclová). Po absolvování brněnské Janáčkovy akademie múzických umění se stala sólistkou opery Státního divadla Oldřicha Stibora Olomouc. Od roku 1975 byla angažována v Ostravě, kde na jevišti jako sólistka Státního divadla Ostrava ztvárnila řadu výrazných pěveckých rolí. Vedle oper Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho a dalších se nevyhýbala ani účinkování v operách soudobých autorů Josefa Boháče nebo Miloše Vacka. Jejím hereckým a později životním partnerem se stal operní pěvec Čeněk Mlčák, o něhož se příkladně starala, když jej mozková mrtvice v roce 1985 upoutala na lůžko, až do jeho úmrtí v roce 1990. Eva Kinclová zemřela před svými padesátými narozeninami 26. 12. 1995 v Ostravě.   

11. ledna 1858

11. ledna 1858 povolil krajský úřad v Novém Jičíně ústřednímu ředitelství Vítkovických železáren lokomotivní provoz na původně koňské dráze z Vítkovic k jámě Karolina v Moravské Ostravě a k nádraží Severní dráhy Ferdinandovy v Přívoze. Normálně rozchodná dráha, která byla v provozu od roku 1856, měla délku 6,6 km. Jejím jediným ožehavým místem se ukázalo křížení s říšskou silnicí u jámy Šalomoun, kde byl proto ustanoven hlídač, aby zastavoval povozy nejprve praporkem, v roce 1863 přibyly závory obsluhované z místa. Tato bezpečnostní opatření sloužila až do doby, kdy byl vybudován nadjezd, tzv. frýdlantský most. Železnici koupila v roce 1861 Severní dráha Ferdinandova a později ji začlenila jako součást velmi výnosné Báňské dráhy.   

Fota:

Eva Kinclová jako Libuše (sedící vlevo) s Čeňkem Mlčákem v roli Přemysla (stojící vpravo) v opeře Libuše od Bedřicha Smetany v roce 1984.

Eva Kinclová. 

Zpracoval Archiv města Ostravy