Historické kalendárium

pro týden od 31. prosince do 6. ledna

1. ledna 1925

Dne 1. ledna 1925 se v Trostjanci u Dubna (na území tehdejšího Polska, dnešní Ukrajiny) narodil generálporučík Mikuláš Končický. Jeho otec byl volyňský Čech, matka Ukrajinka. Za druhé světové války vstoupil jako 19letý do 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR. Na jaře 1945 velel tankové četě v Ostravsko-opavské operaci, podílel se na osvobození Ostravy. Po válce působil ve velitelských funkcích na vojenské akademii v Hranicích na Moravě, Vyškově a Brně. Pro nesouhlas s okupací ČSSR armádami Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byl z armády propuštěn. Léta pracoval v Pozemních stavbách Ostrava. Po listopadu 1989 byl plně rehabilitován, aktivně se zapojil do práce ve veteránských vojenských organizacích. Čestný občan Ostravy, nositel Řádu Bílého lva, držitel mnoha domácích i zahraničních vyznamenání zemřel 13. 12. 2015 v Ostravě.  

1. ledna 1949

K 1. 1. 1949 byl založen Dopravní podnik města Ostravy. Vznikl sloučením tří organizací provozujících hromadnou přepravu osob: Společnosti moravských místních drah, Slezské zemské dráhy a Místní dráhy Ostrava-Karviná. V roce 1953 byla ještě novému podniku předána Závodní elektrická dráha Vítkovických železáren. Podnik převzal různorodý vozový park, doprava se provozovala na kolejích různého rozchodu, různá byla úroveň technického vybavení i přepravní tarify. Ještě v roce 1952 byla jen jediná tramvajová trať dvoukolejná. Jednalo se o úsek z Přívozu na Mírové náměstí ve Vítkovicích. Pokud jde o autobusy, jezdilo na sedmi linkách 25 autobusů. Trolejbusová doprava byla zavedena až v roce 1952.

4. ledna 1903

4. ledna 1903 v knihovničce pražského časopisu Čas, redigovaného Janem Herbenem, vyšla sbírka prvních veršů tehdy neznámého Petra Bezruče. Jeho první verše vyšly v beletristické příloze Času v roce 1899, přičemž první dvě mohutné básně Den Palackého a Škaredý zjev tehdy propadly konfiskaci.  Teprve po třech letech naléhání Jana Herbena básník svolil ke knižnímu vydání. Tak vznikl nevzhledný sešitek na laciném papíře se skromným nápisem Slezské číslo bez jména autora. Obsahoval 31 básní v Herbenově uspořádání, jež zůstalo základem pro další vydání až do dneška, kdy sbírka obsahuje 88 básní. Pod názvem Slezské písně pak do konce I. světové války vyšlo šest vydání, z toho jen dvě byla přístupná širším vrstvám, jedno bylo bibliofilské, dvě byly americké. Pozoruhodné bylo vydání sibiřské, určené pro naše ruské legionáře. Tyto jekatěrinburské Slezské písně vyšly v neobvykle velkém nákladu čtyři tisíce výtisků a byly brzo rozebrány.

Popisky k fotografiím:

1. Oslava 60. výročí osvobození Ostravy, odhalení pomníku 1. čs. samostatné tankové brigádě Mikulášem Končickým (vpravo) - Zábřeh, U Korýtka (lokalita u řeky Odry a dráhy Polanecké spojky)

2. Slezské písně ve vydání z roku 1911