Historické kalendárium

pro týden od 24. prosince do 30. prosince

24. prosince 1870

Tento den se v Dolních Studénkách na Šumpersku narodil Jan Kranich. Od roku 1891 působil jako učitel, v letech 1905–1921 jako profesor Státního učitelského ústavu v Polské Ostravě, později profesor Horní školy v Moravské Ostravě. Byl veřejně činný v řadě spolků a organizací. Vedl kulturní odbor Matice osvěty lidové, stal se předsedou Okresní péče o mládež ve Slezské Ostravě a z titulu této funkce zřídil a vedl dětský domov v Čeladné. Byl jedním z prvních propagátorů radiofonie a zřízení stanice rozhlasu v Ostravě. Věnoval se rozvoji a popularizaci přírodních věd. V roce 1903 založil a až do roku 1921 redigoval časopis Příroda. Ilustrovaný měsíčník přírodovědecký. Na počátku 20. století spoluzakládal Přírodovědeckou společnost v Moravské Ostravě a v letech 1921–1932 stál v jejím čele jako předseda. Zemřel 28. června 1932 v Ostravě.

26. prosince 1894

Na konferenci horníků a hutníků ostravsko-karvinského revíru v hostinci U Slunce v Moravské Ostravě byl 26. 12. 1894 známý ostravský dělnický vůdce Petr Cingr křivě obviněn svými protivníky ze zpronevěry finančních prostředků a odstraněn z vedení spolku Prokop i z redakce dělnického časopisu Odborné listy. Událost způsobila rozkol v ostravské sociální demokracii. Cingrovi se podařilo získat zpět důvěru dělnictva až v červenci následujícího roku, kdy byl opět zvolen do čela spolku Prokop.

30. prosince 1845

Tento den byla nařízena krajským úřadem v Hranicích výstavba silnice spojující Moravskou Ostravu s železničním nádražím v Přívoze. Její stavbu město s odvoláním na tíživou situaci městské pokladny neustále odkládalo. Jen pár týdnů před zahájením provozu na železnici v dubnu 1847 uzavřelo město smlouvu se společností Severní dráhy, která se zavázala silnici vybudovat, pokud Moravská Ostrava zajistí potřebné pracovní síly. Z původní nevalně udržované polní cesty se stala okresní Nádražní silnice. Byla přesně vytyčena, zpevněna štěrkem a její trasa byla poněkud napřímena, takže zatímco předtím do císařské silnice (28. října) ústila zhruba v místě uprostřed dnešního bloku Ostravice-Textilie, nově se na ni napojovala takřka kolmo, jak je tomu stále i dnes. Teprve v roce 1893 byla úředně pojmenována Nádražní třídou, předtím ji lidé nazývali „cestou k banhofu“. 

Fota:

Jan Kranich.

Petr Cingr.

Nádražní třída na historické pohlednici vydané v roce 1914. 

Zpracoval Archiv města Ostravy