Historické kalendárium

pro týden od 10. do 16. prosince

10. prosinec 1888

Dne 10. 12. 1888 byly v chrámu sv. Štěpána ve Vídni posvěceny čtyři zvony pro nový katolický chrám Nejsvětějšího Spasitele v Moravské Ostravě. Všechny byly zhotoveny firmou bratří Gössnerové u Vídně. Franz Wattolik v roce 1889 v publikaci věnované stavbě chrámu píše: „Náš chrám nejsvětějšího Spasitele má čtyři harmonicky znějící zvony, z nichž největší Salvator, maje průměr 164 centimetrů, váží 2 446 kilogramů, ve východní věži se nachází. Má hlavní nápis v jazyku českém, německém a latinském tohoto obsahu: Slovo, jež v radosti, žalu z mého kovu vychází – Boží Slovo, nechť vždy k vašim srdcím cesty nachází. V západní věži jsou ostatní tři zvony, první Cyril a Metoděj váží 1 194, druhý Prokop 724 a třetí Florian 435 kilogramů.“

12. prosinec 1888

V Hrabové (m. č. Ostravy) se 12. prosince 1888 narodil Bohuslav Bartoník. Jeho otec řídící učitel František organizoval spolkový život v Hrabové. Po maturitě na ostravském gymnáziu, studoval práva na české universitě v Praze. Po kratší praxi u Okresního soudu v Moravské Ostravě vstoupil do státní služby ve Slezsku, kde působil v letech 1914–1931. V roce 1931 byl přeložen k Zemskému úřadu v Brně. V roce 1948 odešel do výslužby. Zabýval se studiem a sepisováním dějin rodné obce Hrabové a paskovského panství do r. 1848. V šedesátých letech 20. století vznikl nepublikovaný rukopis Paskovské panství, kde uplatnil informace získané studiem brněnských archivních fondů. V r. 1965 dokončil strojopis Z minulosti Paskovska, r. 1967 strojopisy Z minulosti městečka Paskova 1267–1967 a Z minulosti Hrabové, Hrabůvky, Nové Bělé, Krmelína a Žabně. Zemřel v roce 1972 v Brně.

15. prosinec 1907

Dne 15. 12. 1907 bylo zahájeno vyučování na nově otevřené hospodářsko-zelinářské škole v Zábřehu nad Odrou. Prvním ředitelem se stal Kliment Pavlů, původně učitel rolnické školy v Ivančicích. Původcem myšlenky založit školu, která by povznesla úroveň zemědělství a zahradnictví na Ostravsku, byl tehdejší ředitel zábřežské měšťanky a zemský poslanec za agrární stranu Josef Mňuk. Pro školu nechala obec postavit na vlastní náklad jednopatrovou budovu, která se nacházela nedaleko hřbitova u okresní silnice ze Zábřehu do Výškovic. Praktickou výuku umožňovala školní zahrada, za jejíž dobrý stav odpovídal školní zahradník. 

Popisky k fotografiím:

Kostel Božského Spasitele na počátku 20. století.

Hospodářsko-zelinářská škola v Zábřehu nad Odrou na pohlednici z roku 1911.

Hospodářsko-zelinářská škola v Zábřehu nad Odrou v 30. létech minulého století.