Historické kalendárium

pro týden od 12. do 18. listopadu

12. listopad 1939

Dne 12. listopadu 1939 se v Moravské Ostravě narodil fotograf Miloš (Miloslav) Polášek. Pocházel z knihařské rodiny. Vystudoval hutní průmyslovou školu ve Vítkovicích. Již od studentských let se věnoval fotografování, v němž se později stal profesionálem. Od roku 1968 pracoval jako redaktor a fotograf v Moravskoslezském večerníku, posléze v Ostravském kulturním zpravodaji, respektive Ostravském kulturním měsíčníku, kde byl též výtvarným redaktorem. Spolupracoval s nakladatelstvím Profil. Jeho umělecká tvorba se úzce pojila s Ostravskem a zdejší průmyslovou krajinou. Podílel se na celé řadě autorských i skupinových výstav, je autorem fotografických publikací o Ostravě. Na počátku 90. let založil se svým synem nakladatelství a grafické studio En Face. V letech 1996–2006 působil jako odborný asistent na katedře výtvarné tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kde zakládal ateliér fotografie. Zemřel v Ostravě 16. dubna 2017.

14. listopad 1936

V sobotu 14. listopadu 1936 přijel vlakem na návštěvu Moravské Ostravy guvernér Podkarpatské Rusi Konstantin Hrabár (1877–1938) se svou chotí. Původní profesí uniatský kněz a dlouholetý starosta Užhorodu se stal nejvyšším představitelem podkarpatoruské autonomní politiky v roce 1935. Jeho návštěva Ostravska se uskutečnila právě v době, kdy vzrostl strategický význam Podkarpatské Rusi po uzavření spojenecké smlouvy mezi ČSR a Sovětským svazem a kdy probíhala jednání mezi ministerským předsedou Hodžou a rusínskými autonomisty o novém statutu země. Guvernér navštívil Novou radnici, prohlédl si panorama města z vyhlídkové věže a přijal pozvání ke slavnostní večeři pořádané městskou radou. Následujícího dne navštívil Vítkovické železárny, kde jej hostil generální ředitel Oskar Federer, a večer se zúčastnil slavnostního představení Podkarpatoruského národního divadla, které do Moravské Ostravy přivezlo vlastní úpravu hry Maryša od bratří Mrštíků.

18. listopad 1968

Dne 18. listopadu 1968 se studenti Vysoké školy báňské a Pedagogické fakulty v Ostravě připojili k výzvě Svazu vysokoškolských studentů Čech a Moravy a vstoupili do třídenní manifestační stávky. Jejím účelem byla podpora deseti bodů, v nichž svaz požadoval návrat k plnění dubnového akčního programu KSČ, a to zejména v otázkách svobody tisku, vědeckého bádání, literárního a kulturního projevu, svobody shromažďování a spolčovací či svobody volného pohybu. Solidaritu se studenty vyjádřily též průmyslové podniky Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, Nová huť Klementa Gottwalda, Tatra Kopřivnice, Tatra Studénka a Důl Julius Fučík, které je v jejich úsilí podpořily i materiálně. 20. 11. se ke stávce připojili studenti středních škol. Bylo to po dvaceti letech poprvé, co se studentstvo v celé republice spojilo k masovému protestu. Stávka v Ostravě byla ukončena v poledne 21. 11.

Popisek k fotu: 

Fotografie M. Poláška použitá na přebalu obrazové publikace Ostrava, která vyšla v roce 1980 ve vydavatelství Osveta v Martině a nakladatelství Profil v Ostravě.

Zpracoval Archiv města Ostravy