Historické kalendárium

pro týden od 29. října do 4. listopadu

29. říjen 1883

Dne 29. 10. 1883 se v Lubně (okr. Rakovník) narodil dlouholetý ředitel městského stavebního úřadu v Moravské Ostravě Ing. Karel Frič ml. Pocházel z rodiny báňského inspektora. Maturoval na reálce v Hradci Králové a pozemní stavitelství studoval na České vysoké škole technické v Praze. V dubnu 1922 byl jmenován ředitelem městského stavebního úřadu v Moravské Ostravě. Během jeho působení ve funkci proběhla v rámci tzv. Velké Ostravy do té doby nejmohutnější stavebně investiční činnost. V letech první republiky vyrostlo na území města více než 1600 novostaveb obytných, administrativních a veřejných budov v celkové hodnotě přesahující 600 milionů korun. Největším investorem bylo samotné město. Realizaci městských staveb, z nichž nejrozsáhlejší byly výstavba Nové radnice, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, měl na starosti právě úřad vedený Karlem Fričem. Z jeho podnětu vznikl také Regulační sbor ostravský zabývající se odbornou přípravou územního plánu. V roce 1940 odešel na vlastní žádost do penze. Zemřel 4. 3. 1941 v Moravské Ostravě.

30. října 1951

Dne 30. 10. 1951 zahájilo v Ostravě činnost Divadlo hudby, které bylo vybudováno Gramofonovými závody, n. p., v místnostech nad prodejnou Ultraphon na tehdejší Gottwaldově třídě (dnes 28. října). Hlavní náplní činnosti nového kulturního střediska byly popularizační pořady z oblasti vážné hudby, při nichž byly mj. veřejnosti představovány gramofonové desky, které právě vycházely. Kromě toho se tu odbývaly přehrávky pro posluchače konzervatoře a divadlo se zasloužilo i o propagaci jazzu a později big beatu. Jeho prostory sloužily rovněž k pořádání samostatných divadelních a literárních večerů, které se příležitostně konaly již koncem 50. let. Na sklonku 60. let zde krátce působilo známé Divadélko Waterloo, než jej zlikvidovala komunistická moc. S prosazením nové umělecké koncepce po roce 1986 se Divadlo hudby postupně přeměnilo v komorní divadelní scénu s vlastním hereckým souborem, která v roce 1994 přijala název Komorní scéna Aréna. Od roku 2010 se v bývalém Divadle hudby nachází umělecký prostor Stará aréna.

1. listopadu 1919

1. 11. 1919 uvedlo Národní divadlo moravskoslezské v ostravské premiéře operu Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Soubor dílo nastudoval na scéně Městského divadla (dnes Divadlo Antonína Dvořáka) pod vedením dirigenta a prvního šéfa české opery v Moravské Ostravě Emanuela Bastla. Ústřední role tehdy ztvárnili Linda Šmídová (Kostelnička), Božena Snopková (Jenůfa), Adolf Vrba (Števa) a Karel Kügler (Laca), jenž se ujal také režie. Premiéry se osobně zúčastnil sám skladatel Leoš Janáček, kterého si publikum bouřlivým potleskem vyžádalo po druhém dějství na jeviště. Na Janáčkovu počest uspořádalo vedení Národního divadla moravskoslezského společenský večer v místnostech Občanské besedy v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího Myrona).

Foto:

Vstup do Divadla hudby v roce 1989. Zdroj: AMO 

Zpracoval Archiv města Ostravy